Istentisztelet 2016. március 25. 10 óra (nagypéntek)

Istentisztelet 2016. március 25. 10 óra

NAGYPÉNTEKI ISTENTISZTELET
A NAGYTEMPLOMBAN
2016. március 25-én, pénteken 10 órakor

„Mert a keresztről szóló beszéd bolondság ugyan azoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik üdvözülünk, Istennek ereje. (1Kor 1, 18)
1. Orgonazene
2. Apostoli köszöntés Dr. Fekete Károly püspök-lelkipásztor
3. Fennálló ének: 130, 1-2
4. Kereszt – meditáció
5. Főének: 183.
6. Előfohász, Igeolvasás: Máté 27 Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
7. Kollégiumi Kántus éneke: (Deák-Bárdos György: Éli, éli!)
8. Imádság Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
9. Igehirdetés előtti ének: 466, 1
10. Igehirdetés: 1Kor 1,18. 22-25 Dr. Fekete Károly püspök-lelkipásztor
11. Igehirdetés utáni ének: 342, 1
12. Imádság, Úri ima, Áldás
13. Kollégiumi Kántus éneke: (Gárdonyi Zoltán: Szelíd szemed Úr Jézus…)
14. Hirdetések
15. Záró ének: 295, 1-2
________________________________________
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor
Vezényel: Berkesi Sándor karnagy, Arany János karnagy