Istentisztelet 2016. március 24. 18 óra (nagycsütörtök)

Istentisztelet 2016. március 24. 18 óra

2016. március 24. NAGYCSÜTÖRTÖK

AZ ISTENTISZTELET RENDJE

1. Apostoli köszöntés Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
2. Fennálló ének: 437, 1
3. Hirdetések
4. Főének: 345, 1-4
5. Előfohász
6. Imádság
7. Igeolvasás: 1Korinthus 10, 16-17; 11, 23-28
8. Igehirdetés
9. Igehirdetés utáni ének: 436, 1-3
10. Úrvacsorai közösség (459-462. énekek)
11. Imádság
12. Úri ima
13. Záró ének: 338, 1-4
14. Áldás
________________________________________
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor