Istentisztelet 2016. március 27. 10 óra (húsvét I. napja)

Istentisztelet 2016. március 27. 10 óra

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE

“Jézus szembejött velük… Ekkor Jézus így szólt hozzájuk: Ne féljetek! Menjetek el, adjátok hírül testvéreimnek, hogy menjenek Galileába, és ott meglátnak engem.” (Mt 28,9-10)

AZ ISTENTISZTELET RENDJE
1. Apostoli köszöntés Oláh István lelkipásztor
2. Fennálló ének: 185
3. Hirdetések
4. Főének: 356, 1-5
5. Előfohász, Igeolvasás: Máté 28, 1-10
6. Imádság
7. Gyülekezeti kórus éneke: (ABT: Csend honolt és béke)
8. Igehirdetés: Máté 28, 5-10 Dr. Fekete Károly püspök-lelkipásztor
9. Gyülekezeti kórus éneke: (Nagy Csaba: Dicsőség néked Istenünk)
10. Imádság, Úri ima
11. Úrvacsora előtti ének: 435, 1-2
12. Úrvacsora, ágendázik Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor (Úrvacsorai énekek: 440; 347; 348; 349; 350)
13. Áldás
14. Himnusz
15. Záró ének: 288, 1-7
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor
Vezényel: Vass Sándor karnagy, Tóth Dániel karnagy
A kórust orgonán kíséri Vad Péter tanár-karnagy
Az Úrvacsoravétel alatt elhangzik: Schubert: Sanctus