Istentisztelet 2016. március 28. 10 óra (húsvét II. napja)

Istentisztelet 2016. március 28. 10 óra

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE

„Ezt mondjátok: Tanítványai éjjel odajöttek, és ellopták őt, amíg mi aludtunk. Azok elfogadták a pénzt, és úgy tettek, ahogyan kioktatták őket. El is terjedt ez a szóbeszéd a zsidók között mind a mai napig.
Én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.”
(Máté 28, 13. 15. 20.)

AZ ISTENTISZTELET RENDJE
1. Apostoli köszöntés Dr. Fekete Károly püspök-lelkipásztor
2. Fennálló ének: 187
3. Keresztelés
4. Főének: 348, 1-5
5. Hirdetések
6. Előfohász, Igeolvasás: Máté 27, 62-66; 28, 11-20
7. Imádság
8. Igehirdetés előtti ének: 184
9. Igehirdetés: Máté 28, 13. 15. 20. Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
10. Igehirdetés utáni ének: 466, 1
11. Imádság, Úri ima
12. Áldás
13. Záró ének: 357, 1-7
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor