Istentisztelet 2016. április 3. 10 óra

Istentisztelet 2016. április 3. 10 óra

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE

“Mivel látsz engem, hiszel: boldogok, akik nem látnak és hisznek.”
(Jn 20,29)

AZ ISTENTISZTELET RENDJE

1. Apostoli köszöntés Nagyné Török Csilla segédlelkész
2. Fennálló ének: 139, 1; 5
3. Hirdetések
4. Gyerekpercek Kubinyiné Mikó Ágnes hitoktató-lelkipásztor
5. Főének: 479, 1-4
6. Előfohász
7. Igeolvasás: Zsolt 139, 1-12 Kovács Józsefné presbiter
8. Imádság Hadházi Dávid gyülekezeti tag
9. Igehirdetés előtti ének: 474
10. Igehirdetés: Jn 20, 24-29 Dr. Fekete Károly püspök-lelkipásztor
11. Igehirdetés utáni ének: 300, 2
12. Imádság
13. Úri ima
14. Úrvacsora előtti ének: 435, 1-2
15. Úrvacsora, ágendázik: Fecske Csaba bo. lelkipásztor
16. Áldás
17. Záró ének: 299, 1-5
Orgona: Sepsy Károly nyugalmazott orgonista-lelkipásztor
Úrvacsoravétel alatt gyülekezetünk zenekara szolgál.

Kérjük a testvéreket, hogy imádkozzanak azért, hogy ráébredjenek, hogy a cselekedeteink vagy mulasztásaink következményei kísérnek bennünket. Kérjük, hogy hordozzák imádságaikban gyülekezetünk ébredését és a hívogató vasárnapok alkalmait.