Istentisztelet 2019. március 3. 10 óra

2019. március 3. 10 óra – AZ IGE ÉVE Az igehirdetés alapigéje: „…az én fiam meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott…” (Lk 15,24) A mai igéről Lukács evangéliuma egy kétkötetes mű első darabja. Az evangélium Jézus születésének, életének, halálának és feltámadásának történetét beszéli el. Ehhez szervesen kapcsolódik az Apostolok Cselekedeteiről írt könyv, a folytatás, az Read more about Istentisztelet 2019. március 3. 10 óra[…]

Óévi istentisztelet 2018. december 31. 16 óra

2018. december 31. 16 óra „Azután így beszélt Mózeshez az ÚR: Mondd meg Áronnak és fiainak: Így áldjátok meg Izráel fiait, ezt mondjátok nekik: Áldjon meg téged az ÚR, és őrizzen meg téged! Ragyogtassa rád orcáját az ÚR, és könyörüljön rajtad! Fordítsa feléd orcáját az ÚR, és adjon neked békességet! Így mondják ki a nevemet Read more about Óévi istentisztelet 2018. december 31. 16 óra[…]

Istentisztelet 2018. október 21. 10 óra

2018. október 21. AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Miután tehát behívták őket, megparancsolták, hogy egyáltalán ne beszéljenek és ne tanítsanak Jézus nevében. Péter és János azonban így válaszolt nekik: Ítéljétek meg ti magatok, vajon igaz dolog-e Isten szemében, hogy inkább rátok hallgassunk, mint Istenre! Mert nem tehetjük, hogy ne mondjuk el azt, amit láttunk és hallottunk. Azok Read more about Istentisztelet 2018. október 21. 10 óra[…]

Istentisztelet 2018. szeptember 30. 10 óra

Istentisztelet 2018. szeptember 30. 10 óra AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Jézus tehát hat nappal a páska ünnepe előtt elment Betániába, ahol Lázár élt, akit feltámasztott a halottak közül. Vacsorát készítettek ott neki, és Márta szolgált fel, Lázár pedig egyike volt azoknak, akik Jézussal együtt ültek az asztalnál. Mária ekkor elővett egy font drága valódi nárdusolajat, megkente Read more about Istentisztelet 2018. szeptember 30. 10 óra[…]

Istentisztelet 2018. augusztus 19. 10 óra

Istentisztelet 2018. augusztus 19. 10 óra AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Jobban boldogul kettő, mint egy: fáradozásuknak szép eredménye van. Mert ha elesnek, föl tudják segíteni egymást. De jaj az egyedülállónak, mert ha elesik, nem emeli föl senki. Éppígy, ha ketten fekszenek egymás mellett, megmelegszenek; de aki egyedül van, hogyan melegedhetne meg? Ha az egyiket megtámadják, ketten Read more about Istentisztelet 2018. augusztus 19. 10 óra[…]

Istentisztelet 2018. június 17. 10 óra

Istentisztelet 2018. június 17. 10 óra AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Tiszteld apádat és anyádat, hogy hosszú ideig élhess azon a földön, amelyet Istened, az Úr ad neked!” (2Móz 20,12) Az istentisztelet témája: A tartalmas élet titka Az istentisztelettel párhuzamosan a Gyülekezeti Teremben tartjuk a Tizenévesek istentiszteletének következő alkalmát 12-18 éves fiatalok számára. AZ ISTENTISZTELET RENDJE 1. Read more about Istentisztelet 2018. június 17. 10 óra[…]

Istentisztelet 2018. május 21. 10 óra (pünkösd 2. napja)

Istentisztelet 2018. május 21. 10 óra AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Mit mondjunk tehát ezekre? Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? Aki tulajdon Fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogyan ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent? Ki vádolná Isten választottait? Hiszen Isten az, aki megigazít. Ki ítélne kárhozatra? Hiszen Krisztus Jézus az, aki meghalt, sőt feltámadt, aki Read more about Istentisztelet 2018. május 21. 10 óra (pünkösd 2. napja)[…]

Istentisztelet 2018. május 13. 10 óra

Istentisztelet 2018. május 13. 10 óra AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Majd odaállt a király a helyére, és szövetséget kötött az Úr színe előtt, hogy az Urat követik, parancsolatait, intelmeit és rendelkezéseit teljes szívükből és teljes lelkükből megtartják, és teljesítik a szövetség igéit, amelyek meg vannak írva abban a könyvben.” (2Krón 34,31) Az istentisztelet témája: A kapcsolat, Read more about Istentisztelet 2018. május 13. 10 óra[…]

Istentisztelet 2018. április 22. 10 óra

Istentisztelet 2018. április 22. 10 óra AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Ne mondd ki hiába Istenednek, az Úrnak a nevét, mert nem hagyja az Úr büntetés nélkül azt, aki hiába mondja ki a nevét! Mindenekelőtt pedig, testvéreim, ne esküdjetek se az égre, se a földre, se más egyébre. Hanem legyen az igenetek igen, és a nemetek nem, Read more about Istentisztelet 2018. április 22. 10 óra[…]

Istentisztelet 2018. április 1. 10 óra (húsvét 1. napja)

Istentisztelet 2018. április 1. 10 óra AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Az őrök a tőle való félelem miatt megrettentek, és szinte holtra váltak. Az asszonyokat pedig így szólította meg az angyal: Ti ne féljetek! Mert tudom, hogy a megfeszített Jézust keresitek. Nincsen itt, mert feltámadt, amint megmondta. Jöjjetek, nézzétek meg azt a helyet, ahol feküdt. És menjetek Read more about Istentisztelet 2018. április 1. 10 óra (húsvét 1. napja)[…]