Istentisztelet 2018. május 13. 10 óra

Istentisztelet 2018. május 13. 10 óra

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE
„Majd odaállt a király a helyére, és szövetséget kötött az Úr színe előtt, hogy az Urat követik, parancsolatait, intelmeit és rendelkezéseit teljes szívükből és teljes lelkükből megtartják, és teljesítik a szövetség igéit, amelyek meg vannak írva abban a könyvben.” (2Krón 34,31)
Az istentisztelet témája: A kapcsolat, ami megtart
AZ ISTENTISZTELET RENDJE
1. Apostoli köszöntés Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
2. Fennálló ének: 423,1;3
3. Főének: 241,1-4
4. Előfohász
5. Igeolvasás: 2Krón 34,29-33 Telepóczki Róza konfirmandus
6. Imádság Lehner Zalán konfirmandus
7. Igehirdetés előtti ének: 62,1
8. Igehirdetés: 2Móz 20,8-11 és 2Krón 34,31 Dr. Fekete Károly püspök-lelkipásztor
9. Igehirdetés utáni ének: 272,1
10. Imádság, Úri ima, Áldás
11. Konfirmáció előtti ének: 463,1
12. Keresztelés és konfirmáció Molnár Szabolcs ifjúsági lelkipásztor
13. Köszöntés Ember Sándor főgondnok
14. Hirdetések
15. Záró ének: 254,1-5
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor
________________________________________
Kérjük testvéreinket, imádkozzanak a Kapcsolat évének áldásaiért!
________________________________________
Májusban az igehirdetések a IV. parancsolat köré épülnek, amelynek témái és alapigéi:
• május 6. Az Úr ünnepe – 3Móz 23,4
• május 13. A kapcsolat, ami megtart – 2Krón 34,29-33
• május 20. Lelki erőforrás – ApCsel 2,1-41
• május 27. Ki mondja meg, mit tehetek vasárnap? – Mt 12,1-8
________________________________________
ISTENTISZTELETI REND A PÜNKÖSDI ÜNNEPKÖRBEN 2018.
Május 18. (péntek) Bűnbánati istentisztelet
18.00 Nagyné Török Csilla
Május 19. (szombat) Bűnbánati istentisztelet
18.00 Püski Gábor
Május 20. Pünkösd I. napja
8.00 Vad Zsigmond (úrvacsora)
10.00 Oláh István (úrvacsora)
18.00 Káposztás Gábor (úrvacsora)

Május 21. Pünkösd II. napja
8.00 Molnár Szabolcs
10.00 Dr. Fekete Károly (Jubileumi konfirmáció)
18.00 Dancsó Zoltán

HIRDETÉSEK
________________________________________
A mai napon Erős Anna Zsófia, Fagyal Flóra és Fischer Gergely Vilmos
gyermekek részesülnek a keresztség sákramentumában.
________________________________________
Az elmúlt héten eltemettük Balogh Dezsőné (Fekete Lenke) 89 évet élt,
Lovas József 82 évet élt és Vértesi Tibor 87 évet élt testvéreinket.
„Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él.” (János 11,25)
________________________________________
A Rákóczi-harang:
– május 11-én de. 11 órakor Török Tibor tanár-lelkész emlékét hirdette,
– istentisztelet után Vértesi Tibor emlékét fogja hirdetni.
________________________________________
Ezen a héten kérik Isten áldását házasságkötésükre:
Gregor Zsolt és Faragó Anita, Nagy Mihály és Kocsis Anita.
________________________________________
1. Május 14-én, hétfőn 18 órától Bibliaiskola lesz a Gyülekezeti Teremben.
2. Május 15-én, kedden 18 órától Presbiteri Gyűlés lesz a Gyülekezeti Teremben.
3. Május 16-án, szerdán 19 órától a világ legjobb fúvós zenekaraként számontartott German Brass
ad koncertet a Nagytemplomban. Gyülekezeti tagok számára kedvezményes belépőjegy igényelhető
3.100 forintért, melyhez regisztráció szükséges a Lelkészi Hivatalban.
4. Május 17-én, csütörtök 18 órától a Márk Evangéliumának interaktív körszínházi előadása lesz Svetitses diákok előadásában a Református Kollégium Dísztermében. Jelentkezni a www.nagytemplom.hu weboldalon lehet.
5. Május 19-én, szombaton 10 órától lesz a Presbiterképzés következő alkalma a Gyülekezeti Teremben.
6. Május 19-én, szombaton 15 órától Dr. Somody Imre közgazdász tart előadást Gazdagság és szegénység a világban és Krisztusban-egy életpálya példáján címmel a Református Kollégium Dísztermében.
7. Május 19-én, szombaton 17 órától lesz a Középkorúak+ bibliakör következő alkalma a Gyülekezeti Teremben.
8. Május 23-án, szerdán 19 órától a chilei Tabancura Kollégium Fiúkórusa ad jótékonysági koncertet a Nagytemplomban. A belépés díjtalan.
9. A pünkösdi ünnepkörben lehetőséget biztosítunk az otthoni úrvacsorázásra azon gyülekezetünkhöz tartozó idős vagy beteg testvéreinknek, akiknek állapota nem teszi lehetővé, hogy részt vegyenek a templomi úrvacsorai közösségben. Kérjük, hogy az ilyen igényeket szíveskedjenek bejelenteni a Lelkészi Hivatalban.
10. Május 21-én, pünkösd hétfőjén Jubileumi konfirmációi ünnepséget tartunk
a 10 órától kezdődő istentiszteleten. Azoknak a gyülekezeti tagjainknak a jelentkezését várjuk a Lelkészi Hivatalban, akik 2018-ban 5, 10, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70 éve konfirmáltak (bárhol) és szeretnék fogadalmukat megújítani.
11. A VII. Nagytemplomi Gyülekezeti Nap 2018. május 26-án lesz a Dorcas Kempingben. További információ és regisztráció a Nagytemplom weboldalán.
12. Nyári gyülekezeti táborunk 2018. július 2-8. között lesz Berekfürdőn a Megbékélés Házában. A tábor díjáról és a részletfizetésről a gyülekezetünk weboldaláról tájékozódhat.
13. Minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően ½ 10-kor az Imateremben imaközösséget tartunk.
________________________________________
A gyülekezetünk életével kapcsolatos további tájékoztatást személyesen
a Lelkészi Hivatalban, vagy online a www.nagytemplom.hu weboldalunkon kaphat.