Istentisztelet 2018. május 6. 10 óra

Istentisztelet 2018. május 6. 10 óra

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE
„Emlékezz meg a nyugalom napjáról, és szenteld meg azt! Hat napon át dolgozz, és végezd mindenféle munkádat! De a hetedik nap a te Istenednek, az Úrnak nyugalomnapja. Semmiféle munkát ne végezz azon se te, se fiad, se leányod, se szolgád, se szolgálóleányod, se állatod, se a kapuidon belül tartózkodó jövevény.”
(2Móz 20,8-10)
Az istentisztelet témája: Az Úr ünnepe
AZ ISTENTISZTELET RENDJE
1. Apostoli köszöntés Oláh István lelkipásztor
2. Fennálló ének: 378,1
3. Gyermekek anyák napi műsora
4. Főének: 196,1-5
5. Előfohász
6. Igeolvasás: 3Móz 23,1-8
7. Imádság
8. Igehirdetés előtti ének: 324,5
9. Igehirdetés: 2Móz 20,8-10 Bartha Gyula nyugalmazott lelkipásztor
10. Igehirdetés utáni ének: 196,6-7
11. Imádság, Úri ima
12. Úrvacsora előtti ének: 435,1
13. Úrvacsora, ágendázik: Káposztás Gábor bo. lelkipásztor
(Úrvacsorai énekek: 442-443; 445; 448)
14. Áldás
15. Hirdetések
16. Záró ének: 264,1-5
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor
________________________________________
Kérjük testvéreinket, imádkozzanak a Kapcsolat évének áldásaiért!
________________________________________
Májusban az igehirdetések a IV. parancsolat köré épülnek, amelynek témái és alapigéi:
• május 6. Az Úr ünnepe – 3Móz 23,4
• május 13. A kapcsolat, ami megtart – 2Krón 34,29-33
• május 20. Lelki erőforrás – ApCsel 2,1-41
• május 27. Ki mondja meg, mit tehetek vasárnap? – Mt 12,1-8

HIRDETÉSEK
________________________________________
Az úrvacsorai jegyeket egy magát megnevezni nem kívánó testvérünk adta az úrasztalára.
________________________________________
Az elmúlt héten eltemettük Mátyás Istvánné (Fogarasi Piroska) 81 évet élt testvérünket.
„Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él.” (János 11,25)
________________________________________
A Rákóczi-harang:
– istentisztelet után Bálint Lajos emlékét fogja hirdetni, halálának 1. évfordulóján.
________________________________________
Ezen a héten kérik Isten áldását házasságkötésükre:
Nagy Tibor és Balogh Teréz.
________________________________________
1. A Pünkösdi körleveleket az istentisztelet után kérjük, vegyék át az kijáratoknál!
2. Május 7-én, hétfőn 18 órakor Bibliaiskola lesz a Gyülekezeti Teremben.
3. Május 7-én, hétfőn 19 órától „Holland és flamand mesterek Debrecenben” címmel orgona-és ének koncert veszi kezdetét a Nagytemplomban a Flamand-Holland Kulturális Fesztivál keretein belül. A koncertre a belépés díjtalan.
4. Május 16-án, szerdán 19 órától a világ legjobb fúvós zenekaraként számontartott German Brass ad koncertet a Nagytemplomban. Gyülekezeti tagok számára kedvezményes belépőjegy igényelhető 3.100 forintért, melyhez regisztráció szükséges a Lelkészi Hivatalban.
5. Május 17-én, csütörtök 18 órától a Márk Evangéliumának interaktív körszínházi előadása lesz Svetitses diákok előadásában a Református Kollégium Dísztermében. Jelentkezni a www.nagytemplom.hu weboldalon lehet.
6. Május 19-én, szombaton 15 órától Dr. Somody Imre közgazdász tart előadást Gazdagság és szegénység a világban és Krisztusban-egy életpálya példáján címmel a Református Kollégium Dísztermében.
7. A pünkösdi ünnepkörben lehetőséget biztosítunk az otthoni úrvacsorázásra azon gyülekezetünkhöz tartozó idős vagy beteg testvéreinknek, akiknek állapota nem teszi lehetővé, hogy részt vegyenek a templomi úrvacsorai közösségben. Kérjük, hogy az ilyen igényeket szíveskedjenek bejelenteni a Lelkészi Hivatalban.
8. Május 21-én, pünkösd hétfőjén Jubileumi konfirmációi ünnepséget tartunk
a 10 órától kezdődő istentiszteleten. Azoknak a gyülekezeti tagjainknak a jelentkezését várjuk a Lelkészi Hivatalban, akik 2018-ban 5, 10, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70 éve konfirmáltak (bárhol) és szeretnék fogadalmukat megújítani.
9. A VII. Nagytemplomi Gyülekezeti Nap 2018. május 26-án lesz a Dorcas Kempingben. További információ és regisztráció a Nagytemplom weboldalán.
10. Nyári gyülekezeti táborunk 2018. július 2-8. között lesz Berekfürdőn a Megbékélés Házában. A tábor díjáról és a részletfizetésről a gyülekezetünk weboldaláról tájékozódhat.
11. Az istentisztelet előtti rendtartásosztásra várjuk azok jelentkezését, akik szívesen részt vennének ebben a szolgálatban. Jelentkezni a Lelkészi Hivatalban lehet vagy Vaszil Dóra diakónusnál (+36-20/8232-774).
12. Minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően ½ 10-kor az Imateremben imaközösséget tartunk.
________________________________________
Május 13-án, jövő héten vasárnap az istentiszteletek témája: A kapcsolat, ami megtart
Az igehirdetések alapigéje: 2Krón 34,29-33. Az istentiszteleten szolgálók:
8 óra 10 óra 18 óra
Vad Zsigmond Dr. Fekete Károly Dancsó Zoltán
________________________________________
A gyülekezetünk életével kapcsolatos további tájékoztatást személyesen
a Lelkészi Hivatalban, vagy online a www.nagytemplom.hu weboldalunkon kaphat.