Istentisztelet 2018. április 29. 10 óra

Istentisztelet 2018. április 29. 10 óra

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE
„Ne mondd ki hiába Istenednek, az Úrnak a nevét, mert nem hagyja az Úr büntetés nélkül azt, aki hiába mondja ki a nevét!
Egykor magam is úgy gondoltam, hogy mindent meg kell tennem a názáreti Jézus neve ellen. Meg is tettem ezt Jeruzsálemben, és a főpapoktól kapott felhatalmazás alapján a szentek közül sokat börtönbe vetettem.
Amikor pedig halálra ítélték őket, én is ellenük szavaztam.”
(2Móz 20,7 és ApCsel 26,9-11)
Az istentisztelet témája: A megtérés előtti/utáni cselekedet
AZ ISTENTISZTELET RENDJE
1. Apostoli köszöntés Sepsy Károly nyugalmazott lelkipásztor
2. Fennálló ének: 89,1
3. Keresztelés
4. Főének: 299,1-5
5. Előfohász Tóth Dorottya Tünde beosztott lelkipásztor
6. Igeolvasás: ApCsel 26, 1-23
7. Imádság
8. Igehirdetés előtti ének: 151
9. Igehirdetés: 2Móz 20,7 és ApCsel 26,9-11 Oláh István lelkipásztor
10. Igehirdetés utáni ének: 274,3
11. Imádság, Úri ima, Áldás
12. Hirdetések
13. Záró ének: 467,1-5
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor
________________________________________
Kérjük testvéreinket, imádkozzanak
a Kapcsolat évének áldásaiért!
________________________________________
Májusban az igehirdetések a IV. parancsolat köré épülnek, amelynek témái és alapigéi:
• május 6. Az Úr ünnepe – 3Móz 23,4
• május 13. A kapcsolat, ami megtart – 2Krón 34,29-33
• május 20. Lelki erőforrás – ApCsel 2,1-41
• május 27. Ki mondja meg, mit tehetek vasárnap? – Mt 12,1-8

HIRDETÉSEK
________________________________________
A mai napon Kajus Péter, Fülöp Eliza és Sepsy Gellért
gyermekek részesültek a keresztség sákramentumában.
________________________________________
Az elmúlt héten eltemettük Győri Elek 86 évet élt, Simon Ferenc 92 évet élt,
Károlyi Zsigmond nyugalmazott lelkipásztor 82 évet élt,
Góz Ernőné (Kokas Sára) 83 évet élt és Balogh Rezső 67 évet élt testvéreinket.
„Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él.” (János 11,25)
________________________________________
A Rákóczi-harang:
– istentisztelet után Góz Ernőné (Kokas Sára) emlékét fogja hirdetni.
________________________________________
Ezen a héten kérik Isten áldását házasságkötésükre:
Szántó János és Varga Andrea,
Juhász Barnabás és Nagy Irma Xénia.
________________________________________
1. Május 5-én, szombaton 17 órától a Középkorúak+ bibliakör következő alkalma lesz a Gyülekezeti Teremben.
2. Május 7-én, hétfőn 18 órakor lesz a Bibliaiskola következő alkalma a Gyülekezeti Teremben.
3. Május 7-én, hétfőn 19 órától „Holland és flamand mesterek Debrecenben” címmel orgona-és ének koncert veszi kezdetét a Nagytemplomban a Flamand-Holland Kulturális Fesztivál keretein belül. A koncertre a belépés díjtalan.
4. Május 17-én, csütörtök 18 órától a Márk Evangéliumának interaktív körszínházi előadása lesz Svetitses diákok előadásában a Református Kollégium Dísztermében. Jelentkezni a www.nagytemplom.hu weboldalon lehet.
5. Május 21-én, pünkösd hétfőjén Jubileumi konfirmációi ünnepséget tartunk
a 10 órától kezdődő istentiszteleten. Azoknak a gyülekezeti tagjainknak a jelentkezését várjuk a Lelkészi Hivatalban, akik 2018-ban 5, 10, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70 éve konfirmáltak (bárhol) és szeretnék fogadalmukat megújítani.
6. A VII. Nagytemplomi Gyülekezeti Nap 2018. május 26-án lesz a Dorcas Kempingben. További információ és regisztráció a Nagytemplom weboldalán.
7. Nyári gyülekezeti táborunk 2018. július 2-8. között lesz Berekfürdőn a Megbékélés Házában. A tábor díjáról és a részletfizetésről a gyülekezetünk weboldaláról tájékozódhat.
8. Az istentisztelet előtti rendtartásosztásra várjuk azok jelentkezését, akik szívesen részt vennének ebben a szolgálatban. Jelentkezni a Lelkészi Hivatalban lehet vagy Vaszil Dóra diakónusnál (+36-20/8232-774).
9. Minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően ½ 10-kor az Imateremben imaközösséget tartunk.
________________________________________
Május 6-án, jövő héten vasárnap az istentiszteletek témája: Az Úr ünnepe
Az igehirdetések alapigéje: 3Móz 23,4. Az istentiszteleten szolgálók:
8 óra 10 óra 18 óra
Nagyné Török Csilla Bartha Gyula Káposztás Gábor
________________________________________
A gyülekezetünk életével kapcsolatos további tájékoztatást személyesen
a Lelkészi Hivatalban, vagy online a www.nagytemplom.hu weboldalunkon kaphat.