Istentisztelet 2018. április 22. 10 óra

Istentisztelet 2018. április 22. 10 óra

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE
„Ne mondd ki hiába Istenednek, az Úrnak a nevét, mert nem hagyja az Úr büntetés nélkül azt, aki hiába mondja ki a nevét!
Mindenekelőtt pedig, testvéreim, ne esküdjetek se az égre, se a földre, se más egyébre. Hanem legyen az igenetek igen, és a nemetek nem, hogy ítélet alá ne essetek.”
(2Móz 20,7 és Jak 5,12)
Az istentisztelet témája: Esküdjünk, vagy ne esküdjünk?
AZ ISTENTISZTELET RENDJE
1. Apostoli köszöntés Tóth Dorottya Tünde beosztott lelkipásztor
2. Fennálló ének: 24,1-2
3. Keresztelés
4. Énektanítás: 140,1;13 Csorba Gergő gyülekezeti kántor
5. Főének: 473,1-4
6. Előfohász Oláh István lelkipásztor
7. Igeolvasás: Mt 5,33-37
8. Imádság
9. Igehirdetés előtti ének: 308,1
10. Igehirdetés: 2Móz 20,7 és Jak 5,12 Dr. Fekete Károly püspök-lelkipásztor
11. Igehirdetés utáni ének: 278,8
12. Imádság, Úri ima, Áldás
13. Hirdetések
14. Záró ének: 425,1-4
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor
________________________________________
Kérjük testvéreinket, imádkozzanak
a Kapcsolat évének áldásaiért!
________________________________________
Áprilisban az igehirdetések a III. parancsolat köré épülnek, amelynek témái és alapigéi:
• április 8. Az Úr nevében erő van – Zsolt 20
• április 15. Jézus nevében kérni – Jn 16,23-33
• április 22. Esküdjünk, vagy ne esküdjünk? – Mt 5,33-37
• április 29. A megtérés előtti/utáni cselekedet – ApCsel 26,9-11

HIRDETÉSEK
________________________________________
A mai napon Ábrák Bence, Berecz Bendegúz Attila és Sipka Júlia
gyermekek részesültek a keresztség sákramentumában.
________________________________________
Az elmúlt héten eltemettük Dr. Molnár Istvánné (Arany Eszter) 89 évet élt és
Papp Miklós Sándor 66 évet élt testvéreinket.
„Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él.” (János 11,25)
________________________________________
A Rákóczi-harang:
– április 20-án délután 3 órakor, temetése időpontjában Mónus Béla a Debreceni Református Kollégium Gimnáziumának igazgatóhelyettese emlékét hirdette,
– istentisztelet után Szabó András emlékét fogja hirdetni.
________________________________________
Ezen a héten kérik Isten áldását házasságkötésükre: Kovács Péter és Csák Szabina
________________________________________
Isten iránti hálával hirdetjük, hogy április 16-án, hétfőn megszületett
Szabadi István és Szabadiné Hadházi Andrea gyülekezeti tagjaink első gyermeke,
Szabadi Lelle.
Isten áldása kísérje az egész család életét!
________________________________________
1. Április 23-án, hétfőn 18 órakor Bibliaiskola lesz a Gyülekezeti Teremben.
2. Április 27-én, pénteken 19 órától a Magyar Orvosmuzsikusok Egyesülete ad koncertet a Nagytemplomban „Zenével a békéért” címmel. A belépés díjtalan.
3. Április 28-án, szombaton 17 órától az Ifjú Házasok Köre következő alkalma lesz a Leány utca 2. szám alatti Ifjúsági Központban.
4. Május 21-én, pünkösd hétfőjén Jubileumi konfirmációi ünnepséget tartunk
a 10 órától kezdődő istentiszteleten. Azoknak a gyülekezeti tagjainknak a jelentkezését várjuk a Lelkészi Hivatalban, akik 2018-ban 5, 10, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70 éve konfirmáltak (bárhol) és szeretnék fogadalmukat megújítani.
5. A VII. Nagytemplomi Gyülekezeti Nap 2018. május 26-án lesz a Dorcas Kempingben. További információ és regisztráció a Nagytemplom weboldalán.
6. Nyári gyülekezeti táborunk 2018. július 2-8. között lesz Berekfürdőn a Megbékélés Házában. A tábor díjáról és a részletfizetésről a gyülekezetünk weboldaláról tájékozódhat.
7. Az istentisztelet előtti rendtartásosztásra várjuk azok jelentkezését, akik szívesen részt vennének ebben a szolgálatban. Jelentkezni a Lelkészi Hivatalban lehet vagy Vaszil Dóra diakónusnál (+36-20/8232-774).
8. Minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően ½ 10-kor az Imateremben imaközösséget tartunk.
________________________________________
Április 29-én, jövő héten vasárnap az istentiszteletek témája:
A megtérés előtti/utáni cselekedet
Az igehirdetések alapigéje: ApCsel 26,9-11. Az istentiszteleten szolgálók:
8 óra 10 óra 18 óra
Káposztás Gábor Oláh István Püski Gábor
________________________________________
A gyülekezetünk életével kapcsolatos további tájékoztatást személyesen
a Lelkészi Hivatalban, vagy online a www.nagytemplom.hu weboldalunkon kaphat.