Istentisztelet 2018. április 15. 10 óra

Istentisztelet 2018. április 15. 10 óra

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE
„Krisztus szabadságra szabadított meg minket, álljatok meg tehát szilárdan, és ne engedjétek magatokat újra a szolgaság igájába fogni. Íme, én, Pál mondom nektek, hogy ha körülmetélkedtek, Krisztus semmit sem használ nektek. De ismét bizonyságot teszek minden embernek, hogy aki körülmetélkedik, köteles az egész törvényt megtartani. Ha törvény által akartok megigazulni, elszakadtatok Krisztustól, a kegyelemből pedig kiestetek. Mi ugyanis a Lélek által, hitből várjuk az igazság reménységét. Mert Krisztus Jézusban nem számít sem a körülmetélkedés, sem a körülmetéletlenség, csak a szeretet által munkálkodó hit.”
(Gal 5,1-6)

AZ ISTENTISZTELET RENDJE
1. Apostoli köszöntés Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
2. Fennálló ének: 329,2
3. Keresztelés
4. Főének: 254,1-9
5. Előfohász Oláh István lelkipásztor
6. Igeolvasás: 469,1;3
7. Imádság
8. Igehirdetés előtti ének: 2Móz 20,1-17
9. Igehirdetés: Gal 5,1-6 James Niranjan Ravikumar püspök
tolmácsol: Balog Margit
10. Igehirdetés utáni ének: 323,2
11. Imádság, Úri ima, Áldás
12. Hirdetések Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
13. Záró ének: 467,1-5
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor
________________________________________
Kérjük testvéreinket, imádkozzanak
a Kapcsolat évének áldásaiért!
________________________________________

HIRDETÉSEK
________________________________________
A mai napon Kalmár Lia, Németh Dóra, Rózsa Milán és Tóth Attila
gyermekek részesültek a keresztség sákramentumában.
________________________________________
Az elmúlt héten eltemettük Szathmáry Lehel Zoltán 85 évet élt testvérünket.
„Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él.”
(János 11,25)
________________________________________
A Rákóczi-harang:
– istentisztelet után Veniger Györgyné (Bodnár Róza) emlékét fogja hirdetni.
________________________________________
1. Április 16-án, hétfőn 18 órakor Bibliaiskola lesz a Gyülekezeti Teremben.
2. Április 21-én, szombaton 10 órától lesz a Presbiterképzés következő alkalma a Gyülekezeti Teremben.
3. Április 27-én, pénteken 19 órától a Magyar Orvosmuzsikusok Egyesülete ad koncertet a Nagytemplomban „Zenével a békéért” címmel. A belépés díjtalan.
4. A VII. Nagytemplomi Gyülekezeti Nap 2018. május 26-án lesz a Dorcas Kempingben. További információ és regisztráció a Nagytemplom weboldalán.
5. Nyári gyülekezeti táborunk 2018. július 2-8. között lesz Berekfürdőn a Megbékélés Házában. A tábor díjáról és a részletfizetésről a gyülekezetünk weboldaláról tájékozódhat.
6. Az istentisztelet előtti rendtartásosztásra várjuk azok jelentkezését, akik szívesen részt vennének ebben a szolgálatban. Jelentkezni a Lelkészi Hivatalban lehet vagy Vaszil Dóra diakónusnál (+36-20/8232-774).
7. Minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően ½ 10-kor az Imateremben imaközösséget tartunk.
________________________________________
Április 22-én, jövő héten vasárnap az istentiszteletek témája:
Esküdjünk, vagy ne esküdjünk?
Az igehirdetések alapigéje: Mt 5,33-37. Az istentiszteleten szolgálók:
8 óra 10 óra 18 óra
Nagyné Török Csilla Dr. Fekete Károly Tóth Dorottya Tünde
________________________________________
Áprilisban az igehirdetések a III. parancsolat köré épülnek, amelynek témái és alapigéi:
• április 8. Az Úr nevében erő van – Zsolt 20
• április 15. Jézus nevében kérni – Jn 16,23-33
• április 22. Esküdjünk, vagy ne esküdjünk? – Mt 5,33-37
• április 29. A megtérés előtti/utáni cselekedet – ApCsel 26,9-11
________________________________________
A gyülekezetünk életével kapcsolatos további tájékoztatást személyesen
a Lelkészi Hivatalban, vagy online a www.nagytemplom.hu
weboldalunkon kaphat.