Istentisztelet 2019. február 24. 10 óra

2019. február 24. 10 óra – AZ IGE ÉVE AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Olyan lett Ninive, mint egy víztároló, amelynek elfolyt a vize. Álljatok meg, álljatok meg! – kiáltják, de senki sem fordul vissza.” (Náhum 2,9) Az istentisztelet témája: Isteni igazságszolgáltatás AZ ISTENTISZTELET RENDJE 1. Énektanítás: 379 Csorba Gergő gyülekezeti kántor 2. Apostoli köszöntés Káposztás Gábor Read more about Istentisztelet 2019. február 24. 10 óra[…]

Istentisztelet 2019. február 10. 10 óra

2019. február 10. 10 óra – AZ IGE ÉVE AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Ezért tehát, testvéreim, igyekezzetek még jobban megerősíteni elhívatásotokat és kiválasztásotokat, mert ha ezt teszitek, nem fogtok megbotlani soha.” (2Péter 1,10) Az istentisztelet témája: Személyes elhívás AZ ISTENTISZTELET RENDJE 1. Apostoli köszöntés Oláh István lelkipásztor 2. Fennálló ének: 285,4 3. Főének: 274,1-4 4. Előfohász Read more about Istentisztelet 2019. február 10. 10 óra[…]

Istentisztelet 2019. február 3. 10 óra

2019. február 3. 10 óra – AZ IGE ÉVE AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Ez a szeretet pedig azt jelenti, hogy az ő parancsolatai szerint élünk: ez a parancsolat viszont az, amelyről kezdettől fogva hallottátok, hogy aszerint kell élnetek.” (2Jn 1,6) Az istentisztelet témája: Megtartó szeretet AZ ISTENTISZTELET RENDJE 1. Apostoli köszöntés Oláh István lelkipásztor 2. Fennálló Read more about Istentisztelet 2019. február 3. 10 óra[…]

Istentisztelet 2018. október 7. 10 óra

Istentisztelet 2018. október 7. 10 óra AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Azok pedig, akik elfogták Jézust, elvitték Kajafáshoz, a főpaphoz, ahol összegyűltek az írástudók és a vének. Péter távolról követte őt egészen a főpap palotájáig, bement az udvarra, és ott ült a szolgákkal, hogy lássa, mi lesz ennek a vége. A főpapok pedig és az egész nagytanács Read more about Istentisztelet 2018. október 7. 10 óra[…]

Istentisztelet 2018. szeptember 16. 10 óra

Istentisztelet 2018. szeptember 16. 10 óra AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Testvéreim, a mi Urunk Jézus Krisztus nevében parancsoljuk nektek, hogy tartsátok távol magatokat minden olyan testvértől, aki tétlenül és nem a tőlünk átvett hagyomány szerint él. Mert magatok is tudjátok, hogyan kell követnetek minket; hiszen mi nem tétlenkedtünk közöttetek, nem éltünk senkinél ingyenkenyéren, hanem fáradsággal és Read more about Istentisztelet 2018. szeptember 16. 10 óra[…]

Istentisztelet 2018. szeptember 9. 10 óra

Istentisztelet 2018. szeptember 9. 10 óra AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Ne lopj! Adjátok meg tehát a császárnak, ami a császáré, és Istennek, ami Istené!” (2Móz 20,15 és Mt 22,21) Az istentisztelet témája: Kié az, ami a tiéd? AZ ISTENTISZTELET RENDJE 1. Apostoli köszöntés Oláh István lelkipásztor 2. Fennálló ének: 138,1 3. Főének: 426,1-4 4. Előfohász 5. Read more about Istentisztelet 2018. szeptember 9. 10 óra[…]

Istentisztelet 2018. augusztus 12. 10 óra

Istentisztelet 2018. augusztus 12. 10 óra AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Hallottátok, hogy megmondatott: „Ne paráználkodj!” Én pedig azt mondom nektek: aki kívánsággal tekint egy asszonyra, már paráznaságot követett el vele szívében. Ha a jobb szemed visz bűnre, vájd ki, és vesd el magadtól, mert jobb neked, ha egy testrészed vész el, mint ha egész tested vettetik Read more about Istentisztelet 2018. augusztus 12. 10 óra[…]

Istentisztelet 2018. július 15. 10 óra

Istentisztelet 2018. július 15. 10 óra AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Amikor pedig Júdás, aki elárulta őt, látta, hogy elítélték, megbánta tettét, visszavitte a harminc ezüstöt a főpapoknak és a véneknek, és ezt mondta: Vétkeztem, mert ártatlan vért árultam el. De azok ezt mondták: Mi közünk hozzá? A te dolgod. Ekkor ő behajította az ezüstöket a templomba, Read more about Istentisztelet 2018. július 15. 10 óra[…]

Istentisztelet 2018. június 24. 10 óra

Istentisztelet 2018. június 24. 10 óra AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Minden lélek engedelmeskedjék a felettes hatalmaknak, mert nincs hatalom mástól, mint Istentől, ami hatalom pedig van, Istentől rendeltetett. Aki tehát nem engedelmeskedik a hatalomnak, az Isten rendelkezésével fordul szembe; akik pedig szembefordulnak vele, azok maguknak köszönhetik ítéletüket. Mert nem a jó cselekedet miatt kell félni az Read more about Istentisztelet 2018. június 24. 10 óra[…]

Istentisztelet 2018. június 3. 10 óra

Istentisztelet 2018. június 3. 10 óra AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Gyermekek! Engedelmeskedjetek szüleiteknek az Úrban, mert ez a helyes. „Tiszteld apádat és anyádat”: ez az első parancsolat, amelyhez ígéret fűződik, mégpedig ez: „hogy jó dolgod legyen, és hosszú életű légy a földön”. Ti apák pedig ne ingereljétek gyermekeiteket, hanem neveljétek az Úr tanítása szerint fegyelemmel és Read more about Istentisztelet 2018. június 3. 10 óra[…]