Istentisztelet 2019. február 3. 10 óra

2019. február 3. 10 óra – AZ IGE ÉVE

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE
„Ez a szeretet pedig azt jelenti, hogy az ő parancsolatai szerint élünk:
ez a parancsolat viszont az, amelyről kezdettől fogva hallottátok,
hogy aszerint kell élnetek.”
(2Jn 1,6)
Az istentisztelet témája: Megtartó szeretet
AZ ISTENTISZTELET RENDJE
1. Apostoli köszöntés Oláh István lelkipásztor
2. Fennálló ének: 161,1-2
3. Buzdítás Dr. Pécsi Tamás presbiter
4. Főének: Szeretet áradjon köztünk
5. Előfohász
6. Igeolvasás: 2Jn 1 Telepóczkiné Gyivicsán Viktória gyülekezeti tag
7. Imádság Szabó Péter Csaba presbiter
8. Igehirdetés előtti ének: 395,2
9. Igehirdetés: 2Jn 1,6 Oláh István lelkipásztor
10. Igehirdetés utáni ének: 234,3
11. Imádság, Úri ima
12. Úrvacsora előtti ének: 435,1-2
13. Úrvacsora, ágendázik Molnár Szabolcs beosztott lelkipásztor
(Úrvacsorai énekek: 457-462)
14. Áldás
15. Hirdetések, adakozásra felhívás
16. Záró ének: 462,1-3
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor
________________________________________
Kérjük Testvéreinket, hogy imádkozzanak az Ige Évének áldásaiért!
________________________________________
A heti bibliai olvasmány Péter második levele.
Február 10-én, jövő héten vasárnap az igehirdetések alapigéje: 2Pt 1,10.
Az istentisztelet témája: Személyes elhívás
Az istentiszteleten szolgálók:
8 óra 10 óra 18 óra
Nagy István Oláh István Dancsó Zoltán

HIRDETÉSEK
________________________________________
Az elmúlt héten eltemettük Horváth Ferenc 72 évet élt,
Nagy Zoltán 79 évet élt, özv. Kovács Antalné (Pércsi Mária) 87 évet élt,
és Rácz Lajos 74 évet élt testvéreinket.
„Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él.”
(János 11,25)
________________________________________
A Rákóczi-harang:
– január 28-án, délelőtt fél 11 órakor Kiss Béla emlékét hirdette,
– január 31-én, délelőtt 10 órakor Molnár Lajos emlékét hirdette, halálának 25. évfordulóján.
________________________________________
1. Február 10-én az istentiszteletek perselypénzes adományaival a budapesti leégett Ráday kollégium károsultjait támogatjuk.
2. Február 4-én, hétfőn 18 órától Bibliaiskola lesz a Gyülekezeti teremben.
3. Február 9-17. között lesz a Házasság hete programsorozat a gyülekezetünkben. Részletes program a gyülekezetünk weboldalán olvasható.
4. Február 17-én, vasárnap 10 órától tartjuk a Tizenévesek istentiszteletének következő alkalmát 12-18 éves fiatalok számára az istentisztelettel párhuzamosan az Imateremben.
5. Február 15-én, pénteken 18 órától kerül megrendezésre a XII. Tiszántúli Református Jótékonysági Bál a Kölcsey Központban. A bálról további információkat a www.ttre.hu weboldalon olvashatnak.
6. Február 23-án, szombaton 16 órától gyermekfarsang lesz a Leány u. 2. szám alatt. Részletes program a nagytemplom.hu weboldalán olvasható.
7. A Nagytemplomi Gyülekezeti kórus felvételt hirdet szoprán, tenor és basszus szólamokban. Kórusgyakorlattal rendelkező, énekelni szerető tagokat várunk minden szerdán 18 órától a gyülekezeti terembe! Kottaismeret nem feltétel.
8. Minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően fél 10-kor az Imateremben imaközösséget tartunk.
________________________________________
A gyülekezetünk életével kapcsolatos további tájékoztatást személyesen
a Lelkészi Hivatalban, vagy online a www.nagytemplom.hu weboldalunkon kaphat.