Péter második levele

Péter második levele az Újszövetség legkésőbb keletkezett irata, lejegyzése a második század második negyedére tehető. Ebből következik, hogy szerzője nem maga Péter, az apostol, hanem az író az ő tekintélye alá helyezte magát, neve alatt írt, ezzel a hagyomány folytatását akarta hangsúlyozni. Ez gyakori eljárás volt az ókorban, amikor teljesen másként gondolkoztak a szerzők szerepéről, mint napjainkban. A levélben olvasunk egy érdekes megjegyzést az angyalok bukásáról (2,4), ami egyedülálló, erről más helyen nem ír az Újszövetség. Ezen kívül a levél magyarázatot ad Krisztus várva-várt visszajövetelének késésére is. Minden keresztyénnek tudnia kell: az isteni időszámítás nem emberi kategóriákban mozog; ráadásul Krisztus látszólagos késlekedése értünk történik, mert ez a megtérésre rendelkezésre álló idő meghosszabbítását jelenti (3,8-9).