Istentisztelet 2019. február 10. 10 óra

2019. február 10. 10 óra – AZ IGE ÉVE

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE
„Ezért tehát, testvéreim, igyekezzetek még jobban megerősíteni elhívatásotokat és kiválasztásotokat, mert ha ezt teszitek, nem fogtok megbotlani soha.”
(2Péter 1,10)
Az istentisztelet témája: Személyes elhívás
AZ ISTENTISZTELET RENDJE
1. Apostoli köszöntés Oláh István lelkipásztor
2. Fennálló ének: 285,4
3. Főének: 274,1-4
4. Előfohász
5. Igeolvasás: 2Péter 1,1-11 Szabó Edit gyülekezeti tag
6. Imádság Albert Bálint gyülekezeti tag
7. Igehirdetés előtti ének: 329,2
8. Igehirdetés: 2Péter 1,10 Oláh István lelkipásztor
9. Igehirdetés utáni ének: 455,2
10. Imádság, Úri ima, Áldás
11. Hirdetések, adakozásra felhívás
12. Záró ének: 390,1-4
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor
________________________________________
Kérjük Testvéreinket, hogy imádkozzanak
az Ige Évének áldásaiért!
________________________________________
A heti bibliai olvasmány Mikeás próféta könyve.
Február 17-én, jövő héten vasárnap az igehirdetések alapigéje: Mik 6,8.
Az istentisztelet témája: A helyes istentisztelet
Az istentiszteleten szolgálók:
8 óra 10 óra 18 óra
Oláh István Vad Zsigmond Püski Gábor

HIRDETÉSEK
________________________________________
Az elmúlt héten eltemettük
Digner Péterné (Szilágyi Mária Magdolna) 63 évet élt,
és Dr. Koncz Jakabné (Hadházy Anna Mária) 89 évet élt testvéreinket.
„Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él.”
(János 11,25)
________________________________________
Isten iránti hálával hirdetjük, hogy február 6-án megszületett
Lovas István és Lovasné Bákonyi Nóra gyülekezeti tagjaink második gyermeke,
Lovas Botond.
Isten áldása kísérje az egész család életét!
________________________________________
1. A mai istentiszteletek perselypénzes adományaival a budapesti leégett Ráday kollégium károsultjait támogatjuk.
2. Február 9-17. között tartjuk a Házasság hete programsorozatot gyülekezetünkben. Részletes program a gyülekezetünk weboldalán olvasható.
3. Február 11-én, hétfőn 18 órától Bibliaiskola lesz a Gyülekezeti teremben.
4. Febuár 12-én, kedden 18 órától Presbiteri Bibliaóra lesz a Nyitott Ajtó Otthon új épületében.
5. Február 15-én, pénteken 18 órától kerül megrendezésre a XII. Tiszántúli Református Jótékonysági Bál a Kölcsey Központban. A bálról további információkat a www.ttre.hu weboldalon olvashatnak.
6. Február 17-én, vasárnap 10 órától tartjuk a Tizenévesek istentiszteletének következő alkalmát 12-18 éves fiatalok számára az Imateremben.
7. Február 23-án, szombaton 16 órától gyermekfarsang lesz a Leány u. 2. szám alatt. Részletes program a nagytemplom.hu weboldalán olvasható.
8. A Nagytemplomi Gyülekezeti kórus felvételt hirdet szoprán, tenor és basszus szólamokban. Kórusgyakorlattal rendelkező, énekelni szerető tagokat várunk minden szerdán 18 órától a gyülekezeti terembe! Kottaismeret nem feltétel.
9. Minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően fél 10-kor az Imateremben imaközösséget tartunk.
________________________________________
A gyülekezetünk életével kapcsolatos további tájékoztatást személyesen
a Lelkészi Hivatalban, vagy online a www.nagytemplom.hu weboldalunkon kaphat.