Istentisztelet 2019. február 10. 10 óra

Istentisztelet 2019. február 10. 10 óra

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE
„Ezért tehát, testvéreim, igyekezzetek még jobban megerősíteni elhívatásotokat és kiválasztásotokat, mert ha ezt teszitek, nem fogtok megbotlani soha.”
(2Péter 1,10)
Az istentisztelet témája: Személyes elhívás
AZ ISTENTISZTELET RENDJE
1. Apostoli köszöntés Oláh István lelkipásztor
2. Fennálló ének: 285,4
3. Főének: 274,1-4
4. Előfohász
5. Igeolvasás: 2Péter 1,1-11 Szabó Edit gyülekezeti tag
6. Imádság Albert Bálint gyülekezeti tag
7. Igehirdetés előtti ének: 329,2
8. Igehirdetés: 2Péter 1,10 Oláh István lelkipásztor
9. Igehirdetés utáni ének: 455,2
10. Imádság, Úri ima, Áldás
11. Hirdetések, adakozásra felhívás
12. Záró ének: 390,1-4
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor
________________________________________
Kérjük Testvéreinket, hogy imádkozzanak
az Ige Évének áldásaiért!
________________________________________
A heti bibliai olvasmány Mikeás próféta könyve.
Február 17-én, jövő héten vasárnap az igehirdetések alapigéje: Mik 6,8.
Az istentisztelet témája: A helyes istentisztelet
Az istentiszteleten szolgálók:
8 óra 10 óra 18 óra
Oláh István Vad Zsigmond Püski Gábor

HIRDETÉSEK
________________________________________
Az elmúlt héten eltemettük
Digner Péterné (Szilágyi Mária Magdolna) 63 évet élt,
és Dr. Koncz Jakabné (Hadházy Anna Mária) 89 évet élt testvéreinket.
„Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él.”
(János 11,25)
________________________________________
Isten iránti hálával hirdetjük, hogy február 6-án megszületett
Lovas István és Lovasné Bákonyi Nóra gyülekezeti tagjaink második gyermeke,
Lovas Botond.
Isten áldása kísérje az egész család életét!
________________________________________
1. A mai istentiszteletek perselypénzes adományaival a budapesti leégett Ráday kollégium károsultjait támogatjuk.
2. Február 9-17. között tartjuk a Házasság hete programsorozatot gyülekezetünkben. Részletes program a gyülekezetünk weboldalán olvasható.
3. Február 11-én, hétfőn 18 órától Bibliaiskola lesz a Gyülekezeti teremben.
4. Febuár 12-én, kedden 18 órától Presbiteri Bibliaóra lesz a Nyitott Ajtó Otthon új épületében.
5. Február 15-én, pénteken 18 órától kerül megrendezésre a XII. Tiszántúli Református Jótékonysági Bál a Kölcsey Központban. A bálról további információkat a www.ttre.hu weboldalon olvashatnak.
6. Február 17-én, vasárnap 10 órától tartjuk a Tizenévesek istentiszteletének következő alkalmát 12-18 éves fiatalok számára az Imateremben.
7. Február 23-án, szombaton 16 órától gyermekfarsang lesz a Leány u. 2. szám alatt. Részletes program a nagytemplom.hu weboldalán olvasható.
8. A Nagytemplomi Gyülekezeti kórus felvételt hirdet szoprán, tenor és basszus szólamokban. Kórusgyakorlattal rendelkező, énekelni szerető tagokat várunk minden szerdán 18 órától a gyülekezeti terembe! Kottaismeret nem feltétel.
9. Minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően fél 10-kor az Imateremben imaközösséget tartunk.
________________________________________
A gyülekezetünk életével kapcsolatos további tájékoztatást személyesen
a Lelkészi Hivatalban, vagy online a www.nagytemplom.hu weboldalunkon kaphat.