Mikeás próféta könyve

Mikeás viharos történelmi időkben, a Kr.e. nyolcadik század utolsó negyedében élt, Júda egyik vidéki településén, Móreset-Gátban. Ő alapvetően másként értékelte országa helyzetét, mint ismertebb fővárosi társa, Ézsaiás. Számára Jeruzsálem, Sion nem a remény bástyája, hanem a bűnök forrása volt. Amikor Mikeás a városra tekintett, dőzsölő gazdagokat, nyomorultak ügyét kiforgató bírákat, szegényeket semmibe vevő előkelőket valamint Istent megcsúfoló kultuszt látott, és mindezért büntetést hirdetett. Segítségére volt közelmúltjának fájdalmas tapasztalata: akkoriban mindenki ismerte az Újasszír Birodalom kegyetlenségét, ahogy átgázolt a meghódított területeken, így a szomszédos Samárián is. Tudta, Jeruzsálem sem kerülheti el a sorsát (3,12), de reménykedett is: Isten nem fog örökre elfordulni népétől. Eljön majd igaz uralkodó, akit nem a palotából, hanem a jelentéktelen Betlehemből kell várni (5,1).