Istentisztelet 2019. február 17. 10 óra

2019. február 17. 10 óra – AZ IGE ÉVE

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE
„Ember, megmondta neked, hogy mi a jó, és hogy mit kíván tőled az Úr! Csak azt, hogy élj törvény szerint, törekedj szeretetre, és légy alázatos Isteneddel szemben.”
(Mikeás 6,8)
Az istentisztelet témája: A helyes istentisztelet
Az istentisztelettel párhuzamosan az Imateremben tartjuk
a Tizenévesek istentiszteletét 12-18 éves fiatalok számára.
AZ ISTENTISZTELET RENDJE
1. Apostoli köszöntés Tóth Dorottya Tünde beosztott lelkipásztor
2. Fennálló ének: 156
3. Főének: 161,1-6
4. Előfohász
5. Igeolvasás: Mikeás 6,1-16
6. Imádság
7. Igehirdetés előtti ének: 1,1
8. Igehirdetés: Mikeás 6,8 Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
9. Igehirdetés utáni ének: 196,5-6
10. Imádság, Úri ima, Áldás
11. Hirdetések, adakozásra felhívás Oláh István lelkipásztor
12. Jubiláló házastársak fogadalma és megáldása
13. Imádság a házasságokért Virányiné Trapp Krisztina gyülekezeti tag
14. Záró ének: 264,1-5
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor
________________________________________
Kérjük Testvéreinket, hogy imádkozzanak
a házasságokért!

HIRDETÉSEK
________________________________________
A mai napon Csendes Olivér gyermek részesült
a keresztség sákramentumában.
________________________________________
Az elmúlt héten eltemettük
Szentmiklósi Ferencné (Bodó Vilma) 75 évet élt testvérünket.
„Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él.”
(János 11,25)
________________________________________
Ezen a héten kérik Isten áldását házasságkötésükre:
Gali Mihály István és Karácsony Irma,
Gallovich Richárd és Lévai Ágnes.
________________________________________
1. Február 18-án, hétfőn 18 órától Bibliaiskola lesz a Gyülekezeti teremben.
2. Február 23-án, szombaton 16 órától gyermekfarsang lesz az Ifjúsági Központban (Leány utca 2.). Részletes program a gyülekezetünk weboldalán olvasható.
3. Március 1-jén, pénteken 17 órától lesz az Ökumenikus Világimanap a Svetits Intézet Szent Kereszt kápolnájában (Debrecen, Szent Anna utca 20-26).
4. Március 9-én, szombaton 14-18 óráig Egyetemisták Délutánját tartjuk az Ifjúsági Központban, ahová szeretettel hívjuk gyülekezetünk egyetemista tagjait és barátaikat.
5. A Nyitott Ajtó Szociális Központ alapításának 15. évfordulója alkalmából április 4-én, csütörtökön „Ki mit tud?” címen vetélkedőt szervezünk a Debreceni Református Kollégium Dísztermébe, amelyre gyülekezetünk 60 év feletti tagjainak részvételére is számítunk! Ének, hangszeres zene, tánc, vers és egyéb kategóriákban várjuk a nevezéseket. Érdeklődni és jelentkezni munkanapokon 8-16 óráig a Nyitott Ajtóban (Múzeum u. 2. sz.), illetve az alábbi telefonszámon: 52/314-736 lehet. Jelentkezési határidő: március 20.
6. Minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően fél 10-kor az Imateremben imaközösséget tartunk.
________________________________________
A heti bibliai olvasmány Náhum próféta könyve.
Február 24-én, jövő héten vasárnap az igehirdetések alapigéje: Náh 2,9.
Az istentisztelet témája: Isteni igazságszolgáltatás
Az istentiszteleten szolgálók:
8 óra 10 óra 18 óra
Szász Anna Oláh István Molnár Szabolcs
________________________________________
A gyülekezetünk életével kapcsolatos további tájékoztatást személyesen
a Lelkészi Hivatalban,
vagy online a www.nagytemplom.hu weboldalunkon kaphat.