Istentisztelet 2018. szeptember 9. 10 óra

Istentisztelet 2018. szeptember 9. 10 óra

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE
„Ne lopj!
Adjátok meg tehát a császárnak, ami a császáré, és Istennek, ami Istené!”
(2Móz 20,15 és Mt 22,21)
Az istentisztelet témája: Kié az, ami a tiéd?
AZ ISTENTISZTELET RENDJE
1. Apostoli köszöntés Oláh István lelkipásztor
2. Fennálló ének: 138,1
3. Főének: 426,1-4
4. Előfohász
5. Igeolvasás: Mt 22,15-22 Dr. Dandé Gábor presbiter
6. Imádság Nagy Zsolt presbiter
7. Igehirdetés előtti ének: 461,3-4
8. Igehirdetés: 2Móz 20,15 és Mt 22,21 Oláh István lelkipásztor
9. Igehirdetés utáni ének: 480,1
10. Imádság, Úri ima, Áldás
11. Hirdetések
12. Záró ének: 298,7-10
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor
________________________________________
Kérjük Testvéreinket,
imádkozzanak a „kapcsolat” évének áldásaiért!
________________________________________
Szeptemberben az igehirdetések a VIII. parancsolat köré épülnek, amelynek témái és alapigéi:
• szeptember 2.: A bőség kosara – Péld 13,4
• szeptember 9.: Kié az, ami a tiéd? – Mt 22,15-22
• szeptember 16.: Megkívánni a másét – Józs 7,19-21; 2Thessz 3,6-15
• szeptember 23.: A szív gazdagsága – 2Kor 9,6-15; Lk 21,1-4
• szeptember 30.: Jobb adni! – ApCsel 20,35

HIRDETÉSEK
________________________________________
A mai napon tíz gyermek részesült a keresztség sákramentumában.
________________________________________
Az elmúlt héten eltemettük Lénárt Béláné (Dobozi Erzsébet) 84 évet élt
és Molnár Endre 76 évet élt testvéreinket.
„Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él.” (János 11,25)
________________________________________
Ezen a héten kérik Isten áldását házasságkötésükre:
Asztalos Péter és Suhajda Mária, Kapusi Gergő és Végh Beáta Éva,
Horváth Attila és Vajna Tímea.
________________________________________
1. Szeptember 10-én, hétfőn 18 órától lesz a Bibliaiskola a Gyülekezeti Teremben.
2. Szeptember 15-én, szombaton 17 órától lesz a Középkorúak+ bibliakör a Gyülekezeti Teremben.
3. Szeptember 15-én, szombaton 17 órától lesz a „30+”-osok bibliaórája az Ifjúsági Központban.
4. Szeptember 15-én, szombaton 19 órától a Magyar Református Szeretetszolgálat jótékonysági koncertjére kerül sor a Nagytemplomban, ahol Rákász Gergely koncertorgonista orgonál. Ezzel a koncerttel a Nyilas Misi ösztöndíjprogramot támogathatjuk. A jegyek a Karakter 1517 Könyvesbolt és Kávézóban vásárolhatók meg.
5. Szeptember 16-án, vasárnap a 10 órás istentisztelet után nyitjuk meg a Nagytemplom Galériáján Szántó János fafaragó művész “Egy fadarab újjászületése” című kiállítását.
6. Szeptember 16-án, vasárnap 10 órától tartjuk a Tizenévesek istentiszteletének következő alkalmát 12-18 éves fiatalok számára az istentisztelettel párhuzamosan az Imateremben.
7. A Gyülekezeti kirándulással kapcsolatos tájékoztató levelet át lehet venni a Lelkészi Hivatalban.
8. Október 12-én, pénteken 17 órától Philip Yancey amerikai keresztyén író tart ingyenes előadást a Nagytemplomban. A belépés ingyenes, de előzetes karszalag átvételhez kötött. A karszalagok átvehetők a Nagytemplomi Jegypénztárban, a Lelkészi Hivatalban, a Karakter 1517 Könyvesbolt és Kávézóban és a Kölcsey Központban.
9. November 24-én, szombaton 19 órától a Lovardában kerül megrendezésre a III. Nagytemplomi Jótékonysági Bál. Ebben az évben a gyülekezet Nyitott Ajtó Szociális Központ új épületrészének akadálymentesítését biztosító lépcsőlift megvásárlásához járul hozzá a bál bevétele. Asztalt foglalni október 1-től lehet a Lelkészi Hivatalban.
10. Idén ősszel is megkezdjük gyülekezetünkben a gyermekek konfirmációi előkészítését. Kérjük a szülőket, hogy konfirmálni szándékozó, 12. életévüket betöltött gyermeküket írassák be konfirmációi oktatásra szeptember 29-én 9 órától a Nagytemplomban és ezt előzőleg jelezzék a Lelkészi Hivatalban.
11. A Nagytemplomi Gyülekezeti kórus felvételt hirdet szoprán, tenor és basszus szólamokban. Kórusgyakorlattal rendelkező, énekelni szerető tagokat várunk minden szerdán 18 órától a Gyülekezeti Terembe! Kottaismeret nem feltétel.
12. Minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően fél 10-kor az Imateremben imaközösséget tartunk.
________________________________________
Szeptember 16-án, jövő héten vasárnap az istentiszteletek témája: Megkívánni a másét
Az igehirdetések alapigéje: Józs 7,19-21; 2Thessz 3,6-15. Az istentiszteleten szolgálók:
8 óra 10 óra 18 óra
Püski Gábor Oláh István Molnár Szabolcs
________________________________________
A gyülekezetünk életével kapcsolatos további tájékoztatást személyesen
a Lelkészi Hivatalban, vagy online a www.nagytemplom.hu weboldalunkon kaphat.