Istentisztelet 2018. szeptember 16. 10 óra

Istentisztelet 2018. szeptember 16. 10 óra

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE
„Testvéreim, a mi Urunk Jézus Krisztus nevében parancsoljuk nektek, hogy tartsátok távol magatokat minden olyan testvértől, aki tétlenül és nem a tőlünk átvett hagyomány szerint él. Mert magatok is tudjátok, hogyan kell követnetek minket; hiszen mi nem tétlenkedtünk közöttetek, nem éltünk senkinél ingyenkenyéren, hanem fáradsággal és vesződséggel dolgoztunk éjjel és nappal, nehogy valakit is megterheljünk közületek. Nem azért, mintha nem volna meg a jogunk erre, hanem azért, hogy önmagunkat állítsuk elétek követendő példaként. Mert akkor is, amikor nálatok voltunk, azt parancsoltuk nektek: ha valaki nem akar dolgozni, ne is egyék. Mert halljuk, hogy némelyek tétlenül élnek közöttetek, nem dolgoznak, hanem haszontalan dolgokat művelnek. Az ilyeneknek pedig megparancsoljuk, és a lelkükre kötjük a mi Urunk Jézus Krisztusban, hogy csendben dolgozva, a maguk kenyerén éljenek.”
(2Thessz 3,6-12)
Az istentisztelet témája: Megkívánni a másét
Az istentisztelettel párhuzamosan a Gyülekezeti Teremben tartjuk a Tizenévesek istentiszteletének következő alkalmát 12-18 éves fiatalok számára.
AZ ISTENTISZTELET RENDJE
1. Apostoli köszöntés Oláh István lelkipásztor
2. Fennálló ének: Ének
3. Keresztelés
4. Főének: Ének
5. Előfohász Dancsó Zoltán segédlelkész
6. Igeolvasás: Józs 7,10-23 Végh Levente
7. Imádság
8. Igehirdetés előtti ének: Ének
9. Igehirdetés: 2Thessz 3,6-12 Oláh István lelkipásztor
10. Igehirdetés utáni ének: Ének
11. Imádság, Úri ima, Áldás
12. Hirdetések
13. Záró ének: Ének
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor
________________________________________
Kérjük Testvéreinket, imádkozzanak a „kapcsolat” évének áldásaiért!

HIRDETÉSEK
________________________________________
A mai napon Halmos Anna, Horváth Máté, Laboncz Noel István és Pázmándi Réka gyermekek részesültek a keresztség sákramentumában.
________________________________________
A Rákóczi-harang:
– istentisztelet után Csapó András emlékét fogja hirdetni halálának 2. évfordulóján.
________________________________________
Az elmúlt héten eltemettük Juhász Lászlóné (Fehér Anna Ilona) 91 évet élt testvéreinket.
„Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él.” (János 11,25)
________________________________________
Ezen a héten kérik Isten áldását házasságkötésükre:
Kiss Róbert és Oláh Tímea.
________________________________________
1. Szeptember 17-én, hétfőn 18 órától lesz a Bibliaiskola a Gyülekezeti Teremben.
2. Az istentisztelet után nyitjuk meg a Nagytemplom Galériáján Szántó János fafaragó művész “Egy fadarab újjászületése” című kiállítását.
3. A Gyülekezeti kirándulással kapcsolatos tájékoztató levelet át lehet venni a Lelkészi Hivatalban.
4. Október 12-én, pénteken 17 órától Philip Yancey amerikai keresztyén író tart ingyenes előadást a Nagytemplomban. A belépés ingyenes, de előzetes karszalag átvételhez kötött. A karszalagok átvehetők a Nagytemplomi Jegypénztárban, a Lelkészi Hivatalban, a Karakter 1517 Könyvesbolt és Kávézóban és a Kölcsey Központban.
5. November 24-én, szombaton 19 órától a Lovardában kerül megrendezésre a III. Nagytemplomi Jótékonysági Bál. Ebben az évben a gyülekezet Nyitott Ajtó Szociális Központ új épületrészének akadálymentesítését biztosító lépcsőlift megvásárlásához járul hozzá a bál bevétele. Asztalt foglalni október 1-től lehet a Lelkészi Hivatalban.
6. Idén ősszel is megkezdjük gyülekezetünkben a gyermekek konfirmációi előkészítését. Kérjük a szülőket, hogy konfirmálni szándékozó, 12. életévüket betöltött gyermeküket írassák be konfirmációi oktatásra szeptember 29-én 9 órától a Nagytemplomban és ezt előzőleg jelezzék a Lelkészi Hivatalban.
7. A Nagytemplomi Gyülekezeti kórus felvételt hirdet szoprán, tenor és basszus szólamokban. Kórusgyakorlattal rendelkező, énekelni szerető tagokat várunk minden szerdán 18 órától a Gyülekezeti Terembe! Kottaismeret nem feltétel.
8. Minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően fél 10-kor az Imateremben imaközösséget tartunk.
________________________________________
Szeptember 23-án, jövő héten vasárnap az istentiszteletek témája: A szív gazdagsága
Az igehirdetések alapigéje: 2Kor 9,6-15; Lk 21,1-4. Az istentiszteleten szolgálók:
8 óra 10 óra 18 óra
Püski Gábor Oláh István Molnár Szabolcs
________________________________________
Szeptemberben az igehirdetések a VIII. parancsolat köré épülnek, amelynek témái és alapigéi:
• szeptember 2.: A bőség kosara – Péld 13,4
• szeptember 9.: Kié az, ami a tiéd? – Mt 22,15-22
• szeptember 16.: Megkívánni a másét – Józs 7,19-21; 2Thessz 3,6-15
• szeptember 23.: A szív gazdagsága – 2Kor 9,6-15; Lk 21,1-4
• szeptember 30.: Jobb adni! – ApCsel 20,35

________________________________________
A gyülekezetünk életével kapcsolatos további tájékoztatást személyesen
a Lelkészi Hivatalban, vagy online a www.nagytemplom.hu weboldalunkon kaphat.