Istentisztelet 2018. szeptember 2. 10 óra

Istentisztelet 2018. szeptember 2. 10 óra

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE
„Vágyakozik a lusta lelke, de hiába, a szorgalmas lelke pedig bővelkedik.
Óvj meg a hiábavaló és hazug beszédtől! Se szegénységet, se gazdagságot ne adj nekem! Adj annyi eledelt, amennyi szükséges, hogy jóllakva meg ne tagadjalak, és ne mondjam: Kicsoda az Úr? El se szegényedjek, hogy ne lopjak, és ne gyalázzam Istenem nevét!”
(Péld 13,4 és Péld 30,8-9)
Az istentisztelet témája: A bőség kosara
AZ ISTENTISZTELET RENDJE
1. Apostoli köszöntés Tóth Dorottya Tünde beosztott lelkipásztor
2. Fennálló ének: 84,1
3. Főének: 164,1-3
4. Előfohász
5. Igeolvasás: 2Móz 20,1-17
6. Imádság
7. Igehirdetés előtti ének: 265,4
8. Igehirdetés: Péld 13,4 és Péld 30,8-9 Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
9. Igehirdetés utáni ének: 249,9
10. Imádság, Úri ima
11. Úrvacsora előtti ének: 435,1-2
12. Úrvacsora, ágendázik Püski Gábor segédlelkész
(Úrvacsorai énekek: 457-462)
13. Áldás
14. Hirdetések Oláh István lelkipásztor
15. Az Immánuel Otthon tanévnyitója Győri Zsófia igazgató
16. Új munkatársak fogadalomtétele és gyermekek megáldása
17. Záró ének: 298,1-4
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor
________________________________________
Kérjük Testvéreinket, imádkozzanak
a Gyülekezetépítés napjának áldásaiért!

HIRDETÉSEK
________________________________________
Az úrvacsorai jegyeket Szentesiné Kiss Piroska presbiter testvérünk adta az úrasztalára.
________________________________________
A mai napon Sárközi Marcell András és Sárközi Zoltán Benedek gyermekek részesültek a keresztség sákramentumában.
________________________________________
Az elmúlt héten eltemettük Nyitrai Terézia 85 évet élt testvérünket.
„Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él.” (János 11,25)
________________________________________
Ezen a héten kérik Isten áldását házasságkötésükre:
Török Bálint és Jenei Zsófia Éva, Dudás István és Molnár Adrienn,
Francisco José Fernandez Sanchez és Kozma Kinga,
Szabó Miklós és Dr. Borus Krisztina,
Kompanek Lóránt és Gacs Noémi Erika, Kristóf Bence és Fazekas Fanni Erika.
________________________________________
1. Ma 15 órától lesz a Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma és Diákotthonának évnyitó ünnepsége a Nagytemplomban.
2. Szeptember 15-én, szombaton 19 órától a Magyar Református Szeretetszolgálat jótékonysági koncertjére kerül sor a Nagytemplomban, ahol Rákász Gergely koncertorgonista orgonál. Ezzel a koncerttel a Nyilas Misi ösztöndíjprogramot támogathatjuk. A jegyek a Karakter 1517 Könyvesbolt és Kávézóban, valamint istentisztelet után a kijáratnál vásárolható meg.
3. Szeptember 16-án, vasárnap 10 órától az istentisztelettel párhuzamosan a Gyülekezeti Teremben tartjuk a Tizenévesek istentiszteletének következő alkalmát 12-18 éves fiatalok számára.
4. Idén ősszel is megkezdjük gyülekezetünkben a gyermekek konfirmációi előkészítését. Kérjük a szülőket, hogy konfirmálni szándékozó, 12. életévüket betöltött gyermeküket írassák be konfirmációi oktatásra szeptember 29-én 9 órától a Nagytemplomban és ezt előzőleg jelezzék a Lelkészi Hivatalban.
5. Minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően fél 10-kor az Imateremben imaközösséget tartunk.
________________________________________
Kezdődő alkalmaink:
– Szeptember 6-án, csütörtök 18 órától lesz a volt felnőtt konfirmandusok bibliaórája a Gyülekezeti Teremben.
– Szeptember 6-án, csütörtökön 18 órától lesz a Kőszikla bibliakör a Leány utcán.
– Szeptember 10-én, hétfőn 18 órától lesz a Bibliaiskola a Gyülekezeti Teremben.
– Szeptember 15-én, szombaton 17 órától lesz a Középkorúak+ bibliakör a Gyülekezeti Teremben.
________________________________________
Szeptemberben az igehirdetések az VIII. parancsolat köré épülnek, amelynek témái és alapigéi:
• szeptember 2.: A bőség kosara – Péld 13,4
• szeptember 9.: Kié az, ami a tiéd? – Mt 22,15-22
• szeptember 16.: Megkívánni a másét – Józs 7,19-21; 2Thessz 3,6-15
• szeptember 23.: A szív gazdagsága – 2Kor 9,6-15; Lk 21,1-4
• szeptember 30.: Jobb adni! – ApCsel 20,35
________________________________________
Szeptember 9-én, jövő héten vasárnap az istentiszteletek témája: Kié az, ami a tiéd?
Az igehirdetések alapigéje: Mt 22,15-22. Az istentiszteleten szolgálók:
8 óra 10 óra 18 óra
Tóth Dorottya Tünde Oláh István Káposztás Gábor
________________________________________
A gyülekezetünk életével kapcsolatos további tájékoztatást személyesen
a Lelkészi Hivatalban, vagy online a www.nagytemplom.hu weboldalunkon kaphat.