Istentisztelet 2018. június 24. 10 óra

Istentisztelet 2018. június 24. 10 óra

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE
„Minden lélek engedelmeskedjék a felettes hatalmaknak, mert nincs hatalom mástól, mint Istentől, ami hatalom pedig van, Istentől rendeltetett. Aki tehát nem engedelmeskedik a hatalomnak, az Isten rendelkezésével fordul szembe; akik pedig szembefordulnak vele, azok maguknak köszönhetik ítéletüket. Mert nem a jó cselekedet miatt kell félni az elöljáróktól, hanem a rossz miatt. Azt akarod, hogy ne kelljen félned a hatalomtól? Tedd a jót, és dicséretet kapsz tőle, mert Isten szolgája ő neked a jó elősegítésére. Ha azonban a rosszat teszed, akkor félj, mert nem ok nélkül viseli a kardot, hiszen ő Isten szolgája, aki az ő haragját hajtja végre azon, aki a rosszat teszi. Ezért tehát engedelmeskedni kell nemcsak a harag miatt, hanem a lelkiismeret miatt is. Hiszen adót is azért fizettek, mert ők Isten szolgái, akik éppen ebben a szolgálatban fáradoznak. Adjátok meg mindenkinek, amivel tartoztok: akinek az adóval, annak az adót, akinek a vámmal, annak a vámot, akinek a félelemmel, annak a félelmet, akinek pedig a tisztelettel, annak a tiszteletet.”
(Róm 13,1-7)
Az istentisztelet témája: Hogyan lesz a családban tisztelet?
AZ ISTENTISZTELET RENDJE
1. Apostoli köszöntés Tóth Dorottya Tünde beosztott lelkipásztor
2. Fennálló ének: 24,1
3. Főének: 253,1-5
4. Előfohász
5. Igeolvasás: 2Móz 20,1-17
6. Imádság
7. Igehirdetés előtti ének: 162,6
8. Igehirdetés: Róm 13,1-7 Oláh István lelkipásztor
9. Igehirdetés utáni ének: 425,1
10. Imádság, Úri ima, Áldás
11. Hirdetések
12. Záró ének: 196,1-7
Orgona: Vad Péter tanár-karnagy
________________________________________
Kérjük Testvéreinket, imádkozzanak
a Kapcsolat évének áldásaiért!

HIRDETÉSEK
________________________________________
Az elmúlt héten eltemettük Rozsályi Gergelyné (Varga Irén Anna) 95 évet élt testvérünket.
„Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él.” (János 11,25)
________________________________________
A Rákóczi-harang:
– istentisztelet után Holló Lászlóné (Maksa Olga) emlékét fogja hirdetni.
________________________________________
Ezen a héten kérik Isten áldását házasságkötésükre:
Rácz Szabolcs és Ráski Henrietta,
Horváth Dávid és Kiss Szilvia.________________________________________
1. A Lelkészi Hivatal június 27-től szeptember 15-ig szerdánként 16 óráig tart nyitva.
2. Június 28-án, csütörtökön 17 órától „Tájak, emlékek…ecsetvonások mesélnek” címmel néhai gyülekezeti-és kórustagunk, Csiszár Artúr grafikus-festőművész kiállításának megnyitójára kerül sor a Nagytemplom Galériáján. A belépés díjtalan.
3. Június 29-én, pénteken 10 órától kerül sor a Tiszántúli Református Egyházkerület Nőszövetségének Konferenciájára a Nagytemplomban.
4. Július 1-jén, vasárnap 10 órától a nagytemplomi istentiszteletet élőben közvetíti a Kossuth Rádió.
5. Július 1-jén, vasárnap 18 órától Zenés Áhítat lesz a Nagytemplomban.
6. A Nyitott Ajtó Szociális Központ felújítási munkálatok miatt, július 1-től a Gyülekezeti Teremben tartja alkalmait.
7. A Debrecen-Nagytemplomi Református Egyházközség Nyitott Ajtó Szociális Központja munkatársat keres gondozó munkakörbe, támogató szolgáltatás részlegébe. További részletek gyülekezetünk weboldalán.
8. Megjelent a Közösség magazin legújabb száma, amely a kijáratnál megvásárolható.
9. Minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően ½ 10-kor az Imateremben imaközösséget tartunk.
________________________________________
Július 1-jén, jövő héten vasárnap az istentiszteletek témája: A sértettség arcai
Az igehirdetések alapigéje: 1Móz 4,1-8. Az istentiszteleten szolgálók:
8 óra 10 óra 18 óra
Püski Gábor Vad Zsigmond Oláh István
________________________________________
Júliusban az igehirdetések az VI. parancsolat köré épülnek, amelynek témái és alapigéi:
• július 1.: A sértettség arcai – 1Móz 4,1-8
• július 8.: Életem adom – Zsid 11,32-40
• július 15.: Reménytelennek látszó helyzetek – Mt 27,1-5
• július 22.: Amikor a szavak ölnek – Ef 4,29-32
• július 29.: Pusztító gondolatok – Mt 5,17-20
________________________________________
A gyülekezetünk életével kapcsolatos további tájékoztatást személyesen
a Lelkészi Hivatalban, vagy online a www.nagytemplom.hu weboldalunkon kaphat.