Istentisztelet 2018. június 17. 10 óra

Istentisztelet 2018. június 17. 10 óra

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE
„Tiszteld apádat és anyádat, hogy hosszú ideig élhess azon a földön,
amelyet Istened, az Úr ad neked!”
(2Móz 20,12)
Az istentisztelet témája: A tartalmas élet titka
Az istentisztelettel párhuzamosan a Gyülekezeti Teremben tartjuk a Tizenévesek istentiszteletének következő alkalmát 12-18 éves fiatalok számára.
AZ ISTENTISZTELET RENDJE
1. Apostoli köszöntés Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
2. Fennálló ének: 25,2
3. Immánuel Otthon és Iskola tanulóinak éneke
4. Főének: 90,1;7;9
5. Előfohász
6. Igeolvasás: Zsolt 90,1-17
7. Imádság
8. Igehirdetés előtti ének: 162,7
9. Igehirdetés: 2Móz 20,12 Dr. Fekete Károly püspök-lelkipásztor
10. Igehirdetés utáni ének: 229,3
11. Imádság, Úri ima, Áldás
12. Hirdetések
13. Immánuel Otthon és Iskola tanévzáró Győri Zsófia igazgató
14. Záró ének: 254,1-6
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor
________________________________________
Kérjük Testvéreinket, imádkozzanak
a Kapcsolat évének áldásaiért!
________________________________________
Júniusban az igehirdetések az V. parancsolat köré épülnek, amelynek témái és alapigéi:
• június 3.: Mindig tiszteljük szüleinket? – Ef 6,1-4
• június 10.: Isteni és emberi indulatok – Fil 2,1-8
• június 17.: A tartalmas élet titka – Zsolt 90.
• június 24.: Hogyan lesz a családban tisztelet? – Róm 13,1-7

HIRDETÉSEK
________________________________________
A mai napon Gonda Gréta Anna gyermek részesül a keresztség sákramentumában.
________________________________________
Az elmúlt héten eltemettük Bertók Antal 62 évet élt testvérünket.
„Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él.” (János 11,25)
________________________________________
A Rákóczi-harang:
– istentisztelet után 11 órakor Holló Lászlóné (Maksa Olga) emlékét fogja hirdetni,
– istentisztelet után 11 óra 5 perckor idős Kovács Gyula emlékét fogja hirdetni,
– istentisztelet után 11 óra 10 perckor Teremi Sándorné (Ferge Katalin Irén) emlékét fogja hirdetni, halálának 4. évfordulóján.
________________________________________
Ezen a héten kérik Isten áldását házasságkötésükre:
Micale Bruno és Veres Judit,
Soltész Sándor és Galgóczi Katinka.
________________________________________
1. Az Immánuel Otthon és Iskola nyári tematikus/terápiás heteket szervez, amelyekre várják a önkéntes segítők jelentkezését. További részletek gyülekezetünk weboldalán.
2. A Debrecen-Nagytemplomi Református Egyházközség Nyitott Ajtó Szociális Központja munkatársat keres gondozó munkakörbe, támogató szolgáltatás részlegébe. További részletek gyülekezetünk weboldalán.
3. Megjelent a Közösség magazin legújabb száma, amely a kijáratnál megvásárolható.
4. Minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően ½ 10-kor az Imateremben imaközösséget tartunk.
________________________________________
Június 24-én, jövő héten vasárnap az istentiszteletek témája:
Hogyan lesz a családban tisztelet?
Az igehirdetések alapigéje: Róm 13,1-7. Az istentiszteleten szolgálók:
8 óra 10 óra 18 óra
Vad Zsigmond Oláh István Dancsó Zoltán
________________________________________
A gyülekezetünk életével kapcsolatos további tájékoztatást személyesen
a Lelkészi Hivatalban, vagy online a www.nagytemplom.hu weboldalunkon kaphat.