Istentisztelet 2018. június 10. 10 óra

Istentisztelet 2018. június 10. 10 óra

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE
„Ha tehát van vigasztalás Krisztusban, ha van szeretetből fakadó figyelmeztetés, ha van közösség a Lélekben, ha van irgalom és könyörület, akkor tegyétek teljessé örömömet azzal, hogy ugyanazt akarjátok: ugyanaz a szeretet legyen bennetek, egyet akarva ugyanarra törekedjetek. Semmit ne tegyetek önzésből, se hiú dicsőségvágyból, hanem alázattal különbnek tartsátok egymást magatoknál; és senki se a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másokét is. Az az indulat legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban is megvolt: aki Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak,
hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel,
emberekhez hasonlóvá lett, és emberként élt; megalázta magát,
és engedelmes volt mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig.”
(Fil 2,1-8)
Az istentisztelet témája: Isteni és emberi indulatok
AZ ISTENTISZTELET RENDJE
1. Apostoli köszöntés Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
2. Fennálló ének: 154.
3. Napraforgó Waldorf Iskola Csengő Nap Zenekar: Erős vár a mi Istenünk
4. Főének: 201,1-2;5-6
5. Előfohász
6. Igeolvasás: 2Móz 20,1-17 Nagyné Berta Rózsa presbiter
7. Imádság ifj. Szász Barnabás presbiter
8. Igehirdetés előtti ének: 256,1;4
9. Igehirdetés: Fil 2,1-8 Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
10. Igehirdetés utáni ének: 285,4
11. Imádság, Úri ima, Áldás
12. Napraforgó Waldorf Iskola Csengő Nap Zenekar: Szeretet-éj, korálfeldolgozás
13. Hirdetések
14. Záró ének: 499,3-6
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor
________________________________________
Kérjük Testvéreinket, imádkozzanak
a Kapcsolat évének áldásaiért!

HIRDETÉSEK
________________________________________
Június 8-án, pénteken Kóder Balázs, Kóder Lili Anna és Szoby Dániel,
a mai napon Dobó Eszter Zita, Toronyai Dóra Éva, Toronyai Zsolt
és Török Péter gyermekek részesülnek a keresztség sákramentumában.
________________________________________
Az elmúlt héten eltemettük Szűcs Andrásné (Papp Katalin) 77 évet élt
és Magyar Andorné (Kóti Klára) 93 évet élt testvéreinket.
„Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él.” (János 11,25)
________________________________________
A Rákóczi-harang:
– istentisztelet után Katona Imre emlékét fogja hirdetni.
________________________________________
Ezen a héten kérik Isten áldását házasságkötésükre:
Nagy Attila és Kónya Kinga,
Dr. Mikó Zoltán és Csendes Viktória.
________________________________________
1. Június 11-én, hétfőn 18 órától Bibliaiskola és a Középkorúak+ bibliakör évzáró alkalma lesz a Leány utcán.
2. Június 16-án, szombaton 9 órától 13 óráig Gyülekezeti Imanap lesz a Nagytemplomban. Ezen a napon kerül megnyitásra „Közelebb” – interaktív elcsendesedés Istennel címmel a Nagytemplomi imaszoba.
3. Június 16-án, szombaton 10 órakor lesz a Presbiterképzés záró alkalma az
Árpád téri Református Templomban.
4. Június 17-én, vasárnap 10 órától az istentisztelettel párhuzamosan a Gyülekezeti Teremben tartjuk a Tizenévesek istentiszteletének következő alkalmát 12-18 éves fiatalok számára.
5. Nyári gyülekezeti táborunk 2018. július 2-8. között lesz Berekfürdőn a Megbékélés Házában. A tábor díjáról és a részletfizetésről gyülekezetünk weboldalán tájékozódhat.
6. Az Immánuel Otthon és Iskola nyári tematikus/terápiás heteket szervez, amelyekre várják a önkéntes segítők jelentkezését. További részletek gyülekezetünk weboldalán.
7. A Debrecen-Nagytemplomi Református Egyházközség Nyitott Ajtó Szociális Központja munkatársat keres gondozó munkakörbe, támogató szolgáltatás részlegébe. További részletek gyülekezetünk weboldalán.
8. Megjelent a Közösség magazin legújabb száma, amely a kijáratnál megvásárolható.
9. Minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően ½ 10-kor az Imateremben imaközösséget tartunk.
________________________________________
Júniusban az igehirdetések az V. parancsolat köré épülnek, amelynek témái és alapigéi:
• június 3.: Mindig tiszteljük szüleinket? – Ef 6,1-4
• június 10.: Isteni és emberi indulatok – Fil 2,1-8
• június 17.: A tartalmas élet titka – Zsolt 90.
• június 24.: Hogyan lesz a családban tisztelet? – Róm 13,1-7
________________________________________
A gyülekezetünk életével kapcsolatos további tájékoztatást személyesen
a Lelkészi Hivatalban, vagy online a www.nagytemplom.hu weboldalunkon kaphat.