Istentisztelet 2018. június 3. 10 óra

Istentisztelet 2018. június 3. 10 óra

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE
„Gyermekek! Engedelmeskedjetek szüleiteknek az Úrban, mert ez a helyes. „Tiszteld apádat és anyádat”: ez az első parancsolat, amelyhez ígéret fűződik, mégpedig ez: „hogy jó dolgod legyen, és hosszú életű légy a földön”. Ti apák pedig ne ingereljétek gyermekeiteket, hanem neveljétek az Úr tanítása szerint fegyelemmel és intéssel.”
(Ef 6,1-4)
Az istentisztelet témája: Mindig tiszteljük szüleinket?
AZ ISTENTISZTELET RENDJE
1. Apostoli köszöntés Káposztás Gábor beosztott lelkipásztor
2. Fennálló ének: 138,1
3. Főének: 473,2-6
4. Előfohász
5. Igeolvasás: 2Móz 20,1-17
6. Imádság
7. Igehirdetés előtti ének: 65,1
8. Igehirdetés: Ef 6,1-4 Oláh István lelkipásztor
9. Igehirdetés utáni ének: 425,1
10. Imádság, Úri ima
11. Úrvacsora előtti ének: 435,1-2
12. Úrvacsora, ágendázik Dancsó Zoltán segédlelkész
(Úrvacsorai énekek: 457-462)
13. Áldás
14. Hirdetések
15. Záró ének: 196,1-7
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor
________________________________________
Kérjük testvéreinket, imádkozzanak
a Kapcsolat évének áldásaiért!

HIRDETÉSEK
________________________________________
Az úrvacsorai jegyeket egy magát megnevezni nem kívánó testvérünk adta az úrasztalára.
________________________________________
A mai napon Koncz Szabina, Papp Márton gyermekek részesülnek a keresztség sákramentumában.
________________________________________
Az elmúlt héten eltemettük Simon Péter István 96 évet élt, Bartha Dezső 61 évet élt,
Bartha Dezsőné (Pesics Etelka) 63 évet élt, Sápi Sándorné (Szabó Ibolya) 60 évet élt,
Vasas Sándorné (Halász Ilona Ibolya) 89 évet élt és Monori István 66 évet élt testvéreinket.
„Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él.” (János 11,25)
________________________________________
A Rákóczi-harang:
– május 31-én de. negyed 12-kor Gondos Miklósné emlékét hirdette,
– június 2-án du. fél 3-kor Posta József emlékét hirdette,
– a mai napon de. 8 órakor Gyúró Illésné (Kovács Erzsébet) emlékét hirdette.
________________________________________
Ezen a héten kérik Isten áldását házasságkötésükre:
Szűrös Gábor és Nagy Gabriella,
Oláh Gergő és Sebestyén Fruzsina Anna.
________________________________________
1. Június 8-án, pénteken zárva lesz a Lelkészi Hivatal technikai okok miatt.
2. A mai napon 18 órakor Zenés Áhítat lesz a Nagytemplomban, amelyen barokk szóló- és kamaraművek fognak elhangozni.
3. Június 4-én, hétfőn 18 órától Bibliaiskola lesz a Gyülekezeti Teremben.
4. Június 4-én, hétfőn 19 órától pótoljuk a májusban meghiúsult Holland-és flamand mesterek Debrecenben – Orgona- és énekkoncertet a Nagytemplomban. A belépés díjtalan.
5. Június 16-án, szombaton Gyülekezeti Imanap lesz a Nagytemplomban. Ezen a napon kerül megnyitásra „Közelebb” – interaktív elcsendesedés Istennel címmel a Nagytemplomi imaszoba.
6. Június 17-én, vasárnap 10 órától az istentisztelettel párhuzamosan az Imateremben tartjuk a Tizenévesek istentiszteletének következő alkalmát 12-18 éves fiatalok számára.
7. Nyári gyülekezeti táborunk 2018. július 2-8. között lesz Berekfürdőn a Megbékélés Házában. A tábor díjáról és a részletfizetésről a gyülekezetünk weboldalán tájékozódhat.
8. A Debrecen-Nagytemplomi Református Egyházközség Nyitott Ajtó Szociális Központja munkatársat keres gondozó munkakörbe, támogató szolgáltatás részlegébe. További részletek a nagytemplom weboldalán.
9. Minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően ½ 10-kor az Imateremben imaközösséget tartunk.
________________________________________
Júniusban az igehirdetések az V. parancsolat köré épülnek, amelynek témái és alapigéi:
• június 3. Mindig tiszteljük szüleinket? – Ef 6,1-4
• június 10. Isteni és emberi indulatok – Fil 2,1-8
• június 17. A tartalmas élet titka – Zsolt 90.
• június 24. Hogyan lesz a családban tisztelet? – Róm 13,1-7
________________________________________
A gyülekezetünk életével kapcsolatos további tájékoztatást személyesen
a Lelkészi Hivatalban, vagy online a www.nagytemplom.hu weboldalunkon kaphat.