Istentisztelet 2018. július 1. 10 óra

Istentisztelet 2018. július 1. 10 óra

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE
„Azután Ádám a feleségével, Évával hált, aki teherbe esett, megszülte Kaint, és azt mondta: Fiút kaptam az Úrtól! Majd újból szült: annak testvérét, Ábelt. Ábel juhpásztor lett, Kain pedig földművelő. Egy idő múlva Kain áldozatot vitt az Úrnak a föld terméséből. Ábel is vitt elsőszülött bárányaiból, azok kövérjéből. Az Úr rátekintett Ábelre és áldozatára, de Kainra és áldozatára nem tekintett. Kain emiatt nagy haragra gerjedt, és lehorgasztotta a fejét. Ekkor azt kérdezte Kaintól az Úr: Miért gerjedtél haragra, és miért horgasztod le a fejed? Hiszen ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz. Ha pedig nem jól cselekszel, a bűn az ajtó előtt leselkedik, és rád vágyódik, de te uralkodjál rajta! Ezután azt mondta Kain a testvérének, Ábelnek: Menjünk ki a mezőre! Amikor a mezőn voltak, rátámadt Kain a testvérére, Ábelre, és meggyilkolta.” (1Móz 4,1-8)
Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek: „Ne ölj! Mert aki öl, megérdemli az ítéletet.” Én pedig azt mondom nektek, hogy aki haragszik testvérére, megérdemli az ítéletet, aki pedig azt mondja testvérének: Ostoba! – megérdemli, hogy a nagytanács elé kerüljön; aki pedig azt mondja: Bolond! – méltó a gyehenna tüzére. (Mt 4,21-22)
Az istentisztelet témája: A sértettség arcai
AZ ISTENTISZTELET RENDJE
1. Apostoli köszöntés Oláh István lelkipásztor
2. Fennálló ének: 153.
3. Főének: 473,2-7
4. Előfohász
5. Igeolvasás: 2Móz 20,1-17
6. Imádság
7. Gyülekezeti kórus éneke (Bárdos Lajos: 23. zsoltár)
8. Igehirdetés: 1Móz 4,1-8 és Mt 5,21-22 Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
9. Gyülekezeti kórus éneke (Kapi: Könyörülj Úr Isten rajtunk)
10. Imádság, Úri ima, Áldás
11. Hirdetések
12. Úrvacsora előtti ének: 437,1-5
13. Úrvacsora, ágendázik: Káposztás Gábor bo. lelkipásztor
(Úrvacsorai énekek: 457-462)
14. Záró ének: 467,1-5
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor
Vezényel: Vass Sándor karnagy és Tóth Dániel karnagy
A kórust orgonán kíséri: Vad Péter tanár-karnagy
Hegedűn közreműködik: Lóránt Benjámin Áron

HIRDETÉSEK
________________________________________
A mai napon Szönyi Hanna gyermek részesült a keresztség sákramentumában.
________________________________________
Az elmúlt héten eltemettük Szálkay András 82 évet élt
és Dr. Korláth Gyula 73 évet élt testvéreinket.
„Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él.” (János 11,25)
________________________________________
A Rákóczi-harang:
– istentisztelet után Dr. Korláth Gyula, Csapó András, Csapó Andrásné, Pető Sándor és Kamundi Jozefa Mária emlékét fogja hirdetni.
________________________________________
1. A Lelkészi Hivatal nyitva tartása június 27-től szeptember 15-ig a szerdai napokon megváltozik, 16 óráig tart nyitva.
2. Megjelent a Gyülekezeti Élet legújabb száma, amely átvehető a kijáratnál.
3. Ma 18 órától Zenés Áhítat lesz a Nagytemplomban, amelyen Dunkel Nepomuk Norbert fog orgonálni.
4. Július 15-én, vasárnap 19:30-tól Vásáry Tamás, a Nemzet Művésze címmel kitüntetett, Kossuth-díjas művész ünnepi zongoraestjére kerül sor a Nagytemplomban. A belépés díjtalan.
5. A Nyitott Ajtó Szociális Központ felújítási munkálatok miatt július 1-től a Gyülekezeti Teremben tartja alkalmait.
6. Megjelent a Közösség magazin legújabb száma, amely a kijáratnál megvásárolható.
7. Minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően ½ 10-kor az Imateremben imaközösséget tartunk.
________________________________________
Július 8-án, jövő héten vasárnap az istentiszteletek témája: Életem adom
Az igehirdetések alapigéje: Zsid 11,32-40. Az istentiszteleten szolgálók:
8 óra 10 óra 18 óra
Nagyné Török Csilla Szász Barnabásné Molnár Szabolcs
________________________________________
Júliusban az igehirdetések az VI. parancsolat köré épülnek, amelynek témái és alapigéi:
• július 1.: A sértettség arcai – 1Móz 4,1-8
• július 8.: Életem adom – Zsid 11,32-40
• július 15.: Reménytelennek látszó helyzetek – Mt 27,1-5
• július 22.: Amikor a szavak ölnek – Ef 4,29-32
• július 29.: Pusztító gondolatok – Mt 5,17-20
________________________________________
A gyülekezetünk életével kapcsolatos további tájékoztatást személyesen
a Lelkészi Hivatalban, vagy online a www.nagytemplom.hu weboldalunkon kaphat.