Istentisztelet 2018. január 28. 17 óra Ökumenikus imahét záró alkalma

Istentisztelet 2018. január 28. 10 óra Imahét a Krisztushívők egységéért 2018. január 21-28. „Jobbod, Uram, dicső az erőtől….”/ „Uram, a jobbod kitűnik erejével…” (2Móz/Kiv 15,6) AZ ISTENTISZTELET RENDJE 1. Orgonazene (Szolgálattevők bevonulása) 2. Apostoli köszöntés Dr. Fekete Károly ref. püspök 3. Gyülekezeti ének: 1. ének 4. Igeolvasás Sípos Barnabás orthodox parókus 5. Gyülekezeti ének: 2. Read more about Istentisztelet 2018. január 28. 17 óra Ökumenikus imahét záró alkalma[…]

Istentisztelet 2018. január 28. 10 óra

Istentisztelet 2018. január 28. 10 óra AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást: ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást! Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást.” (Jn 13,34-35) Az istentisztelet témája: Miről ismerni meg a tanítványt? AZ ISTENTISZTELET RENDJE 1. Apostoli köszöntés Oláh István Read more about Istentisztelet 2018. január 28. 10 óra[…]

Istentisztelet 2018. január 21. 10 óra

Istentisztelet 2018. január 21. 10 óra AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Abban nyilvánult meg Isten irántunk való szeretete, hogy egyszülött Fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk őáltala.” (1Jn 4,9) Az istentisztelet témája: Megmaradni a szeretetben AZ ISTENTISZTELET RENDJE 1. Apostoli köszöntés Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor 2. Fennálló ének: 150,1-2 3. Főének: 488,1-4 4. Előfohász 5. Lekció: Read more about Istentisztelet 2018. január 21. 10 óra[…]

Istentisztelet 2018. január 14. 10 óra

Istentisztelet 2018. január 14. 10 óra AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Szombaton kimentünk a városkapun kívülre, egy folyó mellé, ahol tudomásunk szerint imádkozni szoktak. Leültünk, és szóltunk az egybegyűlt asszonyokhoz. Hallgatott minket egy Lídia nevű istenfélő asszony, egy Thiatirából való bíborárus, akinek az Úr megnyitotta a szívét, hogy figyeljen arra, amit Pál mond. Amikor pedig háza népével Read more about Istentisztelet 2018. január 14. 10 óra[…]