Istentisztelet 2018. január 14. 10 óra

Istentisztelet 2018. január 14. 10 óra

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE
„Szombaton kimentünk a városkapun kívülre, egy folyó mellé, ahol tudomásunk szerint imádkozni szoktak. Leültünk, és szóltunk az egybegyűlt asszonyokhoz. Hallgatott minket egy Lídia nevű istenfélő asszony, egy Thiatirából való bíborárus, akinek az Úr megnyitotta a szívét, hogy figyeljen arra, amit Pál mond. Amikor pedig háza népével együtt megkeresztelkedett, azt kérte: Ha úgy látjátok, hogy az Úr híve vagyok, jöjjetek, és szálljatok meg a házamban! És kérlelt bennünket.”
(Apcsel 16,13-15)
Az istentisztelet témája: A hálás szeretet
AZ ISTENTISZTELET RENDJE
1. Apostoli köszöntés Oláh István lelkipásztor
2. Fennálló ének: 84,1
3. Gyerekpercek Nagyné Török Csilla beosztott lelkipásztor
4. Főének: 316,12-15
5. Előfohász
6. Lekció: ApCsel 16,11-34 Ember Sándor főgondnok
7. Imádság Élesné Nagy Mariann Fruzsina presbiter
8. Igehirdetés előtti ének: 65,3
9. Igehirdetés: Apcsel 16,13-15 Oláh István lelkipásztor
10. Igehirdetés utáni ének: 165,6
11. Imádság, Úri ima, Áldás
12. Hirdetések
13. Záró ének: 196,1-7
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor
________________________________________
Kérjük, a testvéreket imádkozzanak
a „kapcsolat” évének áldásaiért!

HIRDETÉSEK
________________________________________
A mai napon Puskás Levente gyermek részesült a keresztség sákramentumában.
________________________________________
A Rákóczi-harang:
– istentisztelet után Septei Sándorné (Burai Eszter Julianna) emlékét fogja hirdetni,
– istentisztelet után Ozsváth András emlékét fogja hirdetni.
________________________________________
Az elmúlt héten eltemettük Fodor Lajosné (Nemes Margit) 82 évet élt,
Septei Sándorné (Burai Eszter Julianna) 63 évet élt,
Dr. Szilágyi Tiborné (Hegyesi Hajnalka) 84 évet élt
és Ács Lászlóné (Oláh Margit) 73 évet élt testvéreinket.
„Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él.” (János 11,25)
________________________________________
1. Az idei évben is van lehetőség lelkigondozói beszélgetésekre a Lelkészi Hivatalban hétfőtől csütörtökig 14-16 óra között.
2. Január 15-én, hétfőn 18 órakor Bibliaiskola lesz a Gyülekezeti Teremben.
3. Január 20-án, szombaton 17 órától a Középkorúak+ bibliakör következő alkalma lesz a Gyülekezeti Teremben
4. Január 27-én, szombaton 10 órakor lesz a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa Női Bizottságának világimanapi előkészítő konferenciája a MEÖT Székházban
(1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 3.).
5. A Tiszántúli Református Egyházkerület 2017. február 9-én rendezi meg a XI. Tiszántúli Református Jótékonysági Bált a határon túli református intézmények támogatására. Ez alkalommal a bál bevételéből a Nagydobronyi Irgalmas Samaritánus Református Gyermekotthon (Kárpátalja) lakói lesznek támogatva. Jegyet vásárolni a Püspöki Hivatalban, valamint a reformatusbal.hu oldalon lehet.
6. A református általános- és középiskolákba való jelentkezéshez az iskolák honlapjain kaphatnak tájékoztatást. A jelentkezéshez szükséges lelkészi ajánlást a Lelkészi Hivatalban kell kérni. A lelkészi ajánlással kapcsolatos részletek a nagytemplom weboldalán olvashatóak.
7. Minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően ½ 10-kor az Imateremben imaközösséget tartunk. Jövőhéten az Ige erejéért fogunk imádkozni.
________________________________________
Január 21-én, jövő hét vasárnap az istentiszteletek témája: Megmaradni a szeretetben
Az igehirdetések alapigéje: 1Jn 4,7-21. Az istentiszteleten szolgálók:
8 óra 10 óra 18 óra
Püski Gábor Molnár Szabolcs Dancsó Zoltán
________________________________________
A gyülekezetünk életével kapcsolatos további tájékoztatást személyesen
a Lelkészi Hivatalban, vagy online a www.nagytemplom.hu weboldalunkon kaphat.