Istentisztelet 2018. január 21. 10 óra

Istentisztelet 2018. január 21. 10 óra

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE
„Abban nyilvánult meg Isten irántunk való szeretete,
hogy egyszülött Fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk őáltala.”
(1Jn 4,9)
Az istentisztelet témája: Megmaradni a szeretetben
AZ ISTENTISZTELET RENDJE
1. Apostoli köszöntés Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
2. Fennálló ének: 150,1-2
3. Főének: 488,1-4
4. Előfohász
5. Lekció: 1Jn 4,7-21
6. Imádság
7. Igehirdetés előtti ének: Mint szarvas hűs vízforrásra
8. Igehirdetés: 1Jn 4,9 Molnár Szabolcs ifjúsági lelkipásztor
9. Igehirdetés utáni ének: 287,5
10. Imádság, Úri ima, Áldás
11. Hirdetések
12. Záró ének: 395,1-3
Orgona: Vad Péter tanár-karnagy
________________________________________
Kérjük, a testvéreket imádkozzanak
a „kapcsolat” évének áldásaiért!
________________________________________
Január 28-án, jövő héten vasárnap az istentiszteletek témája:
Miről ismerni meg a tanítványt
Az igehirdetések alapigéje: Jn 13,34-35. Az istentiszteleten szolgálók:
8 óra 10 óra
Tóth Dorottya Tünde Dr. Fekete Károly

HIRDETÉSEK
________________________________________
A Rákóczi-harang:
– január 15-én du. 3 órakor Dr. Gombos Sándor emlékét hirdette,
– istentisztelet után Uzonyi Andrásné emlékét fogja hirdetni, születésének 100. és halálának 1. évfordulóján,
– istentisztelet után Janovszki Pálné emlékét fogja hirdetni.
________________________________________
Az elmúlt héten eltemettük Demes Barnabásné (Bányai Irén) 86 évet élt testvérünket.
„Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él.” (János 11,25)
________________________________________
1. Az idei évben is van lehetőség lelkigondozói beszélgetésekre a Lelkészi Hivatalban hétfőtől csütörtökig 14-16 óra között.
2. Január 22-én, hétfőn 18 órakor Bibliaiskola lesz a Gyülekezeti Teremben.
3. Január 27-én, szombaton 10 órakor lesz a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa Női Bizottságának világimanapi előkészítő konferenciája a MEÖT Székházban
(1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 3.).
4. Február 2-án, pénteken 18 órától kezdődik a felnőtt konfirmációi felkészítő a Gyülekezeti Teremben, amelyre jelentkezni lehet a Lelkészi Hivatalban január 30-ig.
5. A Tiszántúli Református Egyházkerület 2018. február 9-én rendezi meg a XI. Tiszántúli Református Jótékonysági Bált a határon túli református intézmények támogatására. Ez alkalommal a bál bevételéből a Nagydobronyi Irgalmas Samaritánus Református Gyermekotthon (Kárpátalja) lakói lesznek támogatva. Jegyet vásárolni a Püspöki Hivatalban, valamint a reformatusbal.hu oldalon lehet.
6. Február 10-én, szombaton 15 órakor a Debreceni Református Kollégium Dísztermében (Kálvin tér 16.) kerül megrendezésre a II. Nagytemplomi Ki mit tud? gyülekezetünk tehetséges óvodás és általános iskolás gyermekei számára. Az alkalmon való szereplés regisztrációhoz kötött, mely megtehető a Lelkészi Hivatalban vagy a www.nagytemplom.hu oldalon.
7. Februártól minden hónap 3. vasárnapján a 10 órakor kezdődő istentisztelet ideje alatt tizenévesek istentisztelete lesz az Imateremben, amelyre a 12-18 éves gyermekeket várjuk. Az első alkalom február 18-án 10 órától lesz. Bővebb tájékoztatást Molnár Szabolcs ifjúsági lelkipásztortól, vagy a Lelkészi Hivatalban lehet kérni.
8. A „Reménysugár” Hajléktalanok Nappali Melegedője szociális segítő munkakörbe, középfokú végzettséggel rendelkező, hajléktalan személyek felé elkötelezett munkatársat keres. Jelentkezni az intézmény vezetőjénél, Simon Juditnál lehet, munkanapokon hétfőtől péntekig 8-16 óráig a Debrecen, Péterfia utca 40. szám alatt, illetve telefonon a 52/320-429, valamint 30/6760-208-as számon. E-mailben a jelentkezést a remenysugarmelegedo@gmail.com címre várjuk. Jelentkezési határidő: 2018. február 2.
9. Minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően ½ 10-kor az Imateremben imaközösséget tartunk, melynek következő témája: Áldás a gyülekezetre.
________________________________________
A gyülekezetünk életével kapcsolatos további tájékoztatást személyesen
a Lelkészi Hivatalban, vagy online a www.nagytemplom.hu weboldalunkon kaphat.