Istentisztelet 2018. január 28. 17 óra Ökumenikus imahét záró alkalma

Istentisztelet 2018. január 28. 10 óra

Imahét a Krisztushívők egységéért
2018. január 21-28.

„Jobbod, Uram, dicső az erőtől….”/ „Uram, a jobbod kitűnik erejével…” (2Móz/Kiv 15,6)

AZ ISTENTISZTELET RENDJE
1. Orgonazene (Szolgálattevők bevonulása)
2. Apostoli köszöntés Dr. Fekete Károly ref. püspök
3. Gyülekezeti ének: 1. ének
4. Igeolvasás Sípos Barnabás orthodox parókus
5. Gyülekezeti ének: 2. ének
6. Előima Bereczki Lajos bapt. lelkész, rektorhelyettes
7. Egyesített Ökumenikus Kórus éneke:
Vad Péter: Zengd Jézus nevét
8. Igehirdetés Palánki Ferenc rk. püspök
9. Csendes ima
10. Gyülekezeti ének: 3. ének (1. vers)
11. Apostoli Hitvallás Asztalos Richárd ev. lelkipásztor
12. Gyülekezeti ének: 3. ének (2-3. vers)
13. Záró imádság, Úri ima Kocsis Fülöp gk. érsek-metropolita
14. Hirdetések Vad Zsigmond ref. esperes
15. Himnusz
16. Záró ének: 4. ének
17. Áldás
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor
Vezényelnek: Tóth Dániel református karnagy
Közreműködik: Debreceni Lyra Szimfonikus Zenekar (a zenekar vezetője: Balogh József)
és Vad Péter tanár-karnagy (orgona)