Istentisztelet 2018. február 4. 10 óra

Istentisztelet 2018. február 4. 10 óra

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE
„Két hónappal azután, hogy Izráel fiai kijöttek Egyiptomból, ugyanazon a napon megérkeztek a Sínai-pusztába. Refídímből útnak indulva megérkeztek a Sínai-pusztába, és tábort ütöttek a pusztában. Ott táborozott Izráel a heggyel szemben. Mózes fölment Istenhez, az Úr pedig így kiáltott hozzá a hegyről: Így szólj Jákób házához, és ezt hirdesd Izráel fiainak: Ti láttátok, mit cselekedtem Egyiptommal, hogyan hordoztalak benneteket sasszárnyakon, és hogyan hoztalak ide benneteket. Most azért, ha engedelmesen hallgattok szavamra, és megtartjátok szövetségemet, akkor, bár enyém az egész föld, valamennyi nép közül ti lesztek az én tulajdonom. Papok királysága és szent népem lesztek.
Ezeket az igéket kell elmondanod Izráel fiainak.” (2Móz 19,1-6)
Az istentisztelet témája: A szövetség
AZ ISTENTISZTELET RENDJE
1. Apostoli köszöntés Oláh István lelkipásztor
2. Fennálló ének: 512,2
3. Főének: 489,1-4
4. Előfohász
5. Lekció: 2Móz 20,1-17
6. Imádság
7. Igehirdetés előtti ének: 210,3
8. Igehirdetés: 2Móz 19,1-6 Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
9. Igehirdetés utáni ének: 448,6
10. Imádság, Úri ima
11. Úrvacsora előtti ének: 435, 1
12. Úrvacsora, ágendázik: Tóth Dorottya Tünde beosztott lelkipásztor
(Úrvacsorai énekek: 458-462)
13. Áldás
14. Hirdetések
15. Záró ének: 449,1-3;6-7
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor
________________________________________
Kérjük, a testvéreket imádkozzanak a „kapcsolat” évének áldásaiért!
________________________________________
Februárban az igehirdetések az I. parancsolat köré épülnek, amelynek témái és alapigéi:
• február 4. A szövetség – 2Móz 19,1-6
• február 11. Szabadság – Róm 8,18-24
• február 18. A hazugságra épített élet eredménye – Ézs 44,9-20
• február 25. Ki ment meg téged? – Mt 1,21

HIRDETÉSEK
________________________________________
Az úrvacsorai jegyeket Lakatos Györgyné testvérünk adta az úrasztalára.
________________________________________
Az elmúlt héten eltemettük Hajdu József 76 évet élt
és Takáts Ildikó (Horváth Ildikó Berta) 74 évet élt testvéreinket.
„Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él.” (János 11,25)
________________________________________
1. Február 5-én, hétfőn 18 órakor Bibliaiskola lesz a Gyülekezeti Teremben.
2. A Tiszántúli Református Egyházkerület 2018. február 9-én rendezi meg a XI. Tiszántúli Református Jótékonysági Bált a határon túli református intézmények támogatására. Ez alkalommal a bál bevételéből az Irgalmas Samaritánus Református Gyermekotthon (Kárpátalja) lakóit támogatja. Jegyet vásárolni a Püspöki Hivatalban, valamint a reformatusbal.hu oldalon lehet.
3. Február 10-én, szombaton 15 órakor a Debreceni Református Kollégium Dísztermében (Kálvin tér 16.) kerül megrendezésre a II. Nagytemplomi Ki mit tud? gyülekezetünk tehetséges óvodás és általános iskolás gyermekei számára. Az alkalmon való szereplés regisztrációhoz kötött, mely megtehető a Lelkészi Hivatalban vagy a www.nagytemplom.hu oldalon.
4. Február 10-én, szombaton 17 órától az Ifjú Házasok Köre következő alkalma lesz a Leány utca 2. szám alatti Ifjúsági Központban.
5. Februártól minden hónap 3. vasárnapján a 10 órakor kezdődő istentisztelet ideje alatt tizenévesek istentisztelete lesz az Imateremben, amelyre a 12-18 éves gyermekeket várjuk. Az első alkalom február 18-án 10 órától lesz. Bővebb tájékoztatást Molnár Szabolcs ifjúsági lelkipásztortól, vagy a Lelkészi Hivatalban lehet kérni.
6. A Magyar Református Szeretetszolgálat várja azon 18-22 év közötti fiatalok jelentkezését önkéntesnek, akik középfokú végzettséggel rendelkeznek, de nincs munkaviszonyuk és tanulói/hallgatói jogviszonyuk. Féléves önkéntes elköteleződés mellett a Szeretetszolgálat támogatja a fiatalok jogosítványának megszerzését, továbbá nyelvi kurzus elvégzését, és további képzéseket kínál. Érdeklődni és jelentkezni az onkentes@jobbadni.hu címen lehet.
7. Minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően ½ 10-kor az Imateremben imaközösséget tartunk.
________________________________________
Február 11-én, jövő héten vasárnap az istentiszteletek témája: Szabadság
Az igehirdetések alapigéje: Róm 8,18-24. Az istentiszteleten szolgálók:
8 óra 10 óra 18 óra
Molnár Szabolcs Dr. Fekete Károly Püski Gábor
________________________________________
A gyülekezetünk életével kapcsolatos további tájékoztatást személyesen
a Lelkészi Hivatalban, vagy online a www.nagytemplom.hu weboldalunkon kaphat.