Istentisztelet 2018. október 31. 17 óra

2018. október 31. 17 óra AZ ÖKUMENIKUS ISTENTISZTELET RENDJE A REFORMÁCIÓ ÜNNEPÉN 2018. október 31-én 17 órakor a NAGYTEMPLOMBAN ________________________________________ „Erős vár a mi Istenünk!” 1. Orgonazene 2. Apostoli köszöntés Dr. Fekete Károly ref. püspök 3. Gyülekezeti ének: 90,1 4. Előfohász, Igeolvasás Asztalos Richárd ev. lelkész 5. Egyesített protestáns kórus vez.: Nagy Csaba ref. karnagy Read more about Istentisztelet 2018. október 31. 17 óra[…]

Istentisztelet 2018. október 28. 10 óra

2018. október 28. AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Történt pedig, amikor Jerikóhoz közeledett, hogy egy vak ült az út mellett, és koldult. Hallotta, hogy sokaság megy el mellette, kérdezősködött, hogy mi az. Megmondták neki, hogy a názáreti Jézus megy arra. Ekkor így kiáltott fel: Jézus, Dávid Fia, könyörülj rajtam! Akik elöl mentek, rászóltak, hogy hallgasson el, de Read more about Istentisztelet 2018. október 28. 10 óra[…]

Istentisztelet 2018. október 21. 10 óra

2018. október 21. AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Miután tehát behívták őket, megparancsolták, hogy egyáltalán ne beszéljenek és ne tanítsanak Jézus nevében. Péter és János azonban így válaszolt nekik: Ítéljétek meg ti magatok, vajon igaz dolog-e Isten szemében, hogy inkább rátok hallgassunk, mint Istenre! Mert nem tehetjük, hogy ne mondjuk el azt, amit láttunk és hallottunk. Azok Read more about Istentisztelet 2018. október 21. 10 óra[…]

Istentisztelet 2018. október 14. 10 óra

Istentisztelet 2018. október 14. 10 óra AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Mi indította szívedet ilyen cselekedetre? Nem embereknek hazudtál, hanem az Istennek.” (ApCsel 5,4/b) Ne tanúskodj hamisan felebarátod ellen! (2Móz 20,16) Az istentisztelet témája: Igazmondás és hazugság AZ ISTENTISZTELET RENDJE 1. Apostoli köszöntés Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor 2. Fennálló ének: 98,1 3. Főének: 36,1-2 4. Előfohász 5. Igeolvasás: Read more about Istentisztelet 2018. október 14. 10 óra[…]

Istentisztelet 2018. október 7. 10 óra

Istentisztelet 2018. október 7. 10 óra AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Azok pedig, akik elfogták Jézust, elvitték Kajafáshoz, a főpaphoz, ahol összegyűltek az írástudók és a vének. Péter távolról követte őt egészen a főpap palotájáig, bement az udvarra, és ott ült a szolgákkal, hogy lássa, mi lesz ennek a vége. A főpapok pedig és az egész nagytanács Read more about Istentisztelet 2018. október 7. 10 óra[…]