Istentisztelet 2018. október 14. 10 óra

Istentisztelet 2018. október 14. 10 óra

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE
„Mi indította szívedet ilyen cselekedetre?
Nem embereknek hazudtál, hanem az Istennek.”
(ApCsel 5,4/b)
Ne tanúskodj hamisan felebarátod ellen!
(2Móz 20,16)
Az istentisztelet témája: Igazmondás és hazugság
AZ ISTENTISZTELET RENDJE
1. Apostoli köszöntés Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
2. Fennálló ének: 98,1
3. Főének: 36,1-2
4. Előfohász
5. Igeolvasás: 1Móz 4,1-15 és Apcsel 5,1-11 Rácz Zoltán presbiter
6. Imádság Dr. Hadházi Dávid presbiter
7. Igehirdetés előtti ének: 119,82
8. Igehirdetés: ApCsel 5,4/b és 2Móz 20,16 Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
9. Igehirdetés utáni ének: 270,8
10. Imádság, Úri ima, Áldás
11. Hirdetések
12. Záró ének: 197,4-6
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor ________________________________________
Kérjük Testvéreinket,
imádkozzanak a „kapcsolat” évének áldásaiért!
________________________________________
Október 21-én, jövő héten vasárnap az istentiszteletek témája:
Milyen beszédnek hisztek?
Az igehirdetések alapigéje: Jn 5,24-30. Az istentiszteleten szolgálók:
8 óra 10 óra 18 óra
Püski Gábor Dr. Fekete Károly Szász Anna
________________________________________
Októberben az igehirdetések a IX. parancsolat köré épülnek, amelynek témái és alapigéi:
• október 7.: „Mi szükségünk van még tanúkra?” – Mt 26,60
• október 14.: Igazmondás és hazugság – 1Móz 4 és ApCsel 5,1-11
• október 21.: Milyen beszédnek hisztek? – Jn 5,24-30

HIRDETÉSEK
________________________________________
A mai napon Csige Márton György, Hasulyó Anna Boglárka, Fülöp-Kiss Kornél, Neisz Máté Dániel és Katalin Janka Van Heuverswyn gyermekek részesültek a keresztség sákramentumában.
________________________________________
Az elmúlt héten eltemettük Herman Mihályné (Szabó Katalin Mária) 86 évet élt,
Szakáll Józsefné (Bordás Éva) 82 évet élt és M. Nagy Imre 84 évet élt testvéreinket.
„Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él.” (János 11,25)
________________________________________
A Rákóczi-harang:
– istentisztelet után Papp Erzsébet és Tiba Erzsébet emlékét fogja hirdetni,
– istentisztelet után M. Nagy Imre emlékét fogja hirdetni.
________________________________________
1. Október 15-én, hétfőn 18 órától Bibliaiskola lesz a Gyülekezeti Teremben.
2. Október 20-án, szombaton 10 órától lesz a Presbiterképzés 2018-2019 évi nyitó alkalma a nagyerdei templomban (Bólyai utca 25.).
3. Október 20-án, szombaton 13:30-tól a Nagytemplomban kerül megrendezésre az Egyházkerületi Iskolai Énekkari Találkozó.
4. Október 20-án, szombaton 17 órától a Középkorúak+ bibliakör következő alkalma lesz a Gyülekezeti Teremben.
5. Október 20-án, szombaton 17 órától a „30+”-osok bibliaórája lesz a Leány utca 2. szám alatti Ifjúsági Központban.
6. Október 20-án, szombaton 17 órától az Ifjú Házasok Köre következő alkalma lesz a Leány utca 2. szám alatti Ifjúsági Központban.
7. Október 21-én, vasárnap 10 órától tartjuk a Tizenévesek istentiszteletének következő alkalmát 12-18 éves fiatalok számára az istentisztelettel párhuzamosan az Imateremben.
8. Október 21-én, vasárnap a 10 órai istentiszteletet követően Váradiné Osváth Ilona textilművész “Református és magyar kincseink kötényeken” című kiállítását nyitjuk meg a Galérián.
9. Október 24-én, szerdán 17 órától a Kölcsey Ferenc Református Gyakorló Általános Iskola Reformációi esték keretében orgonakoncertet ad a Nagytemplomban, amelyen Vad Péter tanár-karnagy fog orgonálni. Az alkalomra a belépés díjtalan.
10. Október 26-án és 27-én 18 órától és október 28-án 10 órától Pocsai Sándor csongori (Kárpátalja) református lelkipásztor fog evangelizációs alkalmakat tartani a Nagytemplomban.
11. November 24-én, szombaton 19 órától a Lovardában kerül megrendezésre a III. Nagytemplomi Jótékonysági Bál. Asztalt foglalni hétköznap a Lelkészi Hivatalban lehet. Felnőtteknek 5000 Ft/fő, gyermekeknek (14 éves korig) 2500 Ft/fő. Ez az összeg magában foglalja a vacsorát, desszertet, egy pohár pezsgőt és egy italjegyet. Ebben az évben a gyülekezet Nyitott Ajtó Szociális Központ új épületrészének akadálymentesítését biztosító lépcsőlift megvásárlásához járul hozzá a bál bevétele. Támogatójegy vásárlásával is hozzá lehet járulni a bál célkitűzéséhez a Lelkészi Hivatalban történő befizetéssel, vagy az alábbi számlaszámra történő utalással: OTP Bank 11738008-20855462-00000000 Kérjük, a közlemény rovatban tüntesse fel: lépcsőlift. További részletek a gyülekezet weboldalán.
12. A Nagytemplomi Gyülekezeti kórus felvételt hirdet szoprán, tenor és basszus szólamokban. Kórusgyakorlattal rendelkező, énekelni szerető tagokat várunk minden szerdán 18 órától a Gyülekezeti Terembe! Kottaismeret nem feltétel.
13. Megjelent a Közösség magazin legújabb száma, amely a kijáratnál megvásárolható.
14. Minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően fél 10-kor az Imateremben imaközösséget tartunk.
________________________________________
A gyülekezetünk életével kapcsolatos további tájékoztatást személyesen
a Lelkészi Hivatalban, vagy online a www.nagytemplom.hu weboldalunkon kaphat.