Istentisztelet 2017. április 30. 10 óra

Istentisztelet 2017. április 30. 10 óra AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Péter és az apostolok így válaszoltak: Istennek kell inkább engedelmeskednünk, mint az embereknek.” (ApCsel 5,29) AZ ISTENTISZTELET RENDJE 1. Apostoli köszöntés Oláh István lelkipásztor 2. Fennálló ének: 431 3. Keresztelés 4. Főének: 130,1-4 5. Előfohász Püski Gábor exmittált teológus hallgató 6. Igeolvasás: ApCsel 5,17-32 7. Imádság Read more about Istentisztelet 2017. április 30. 10 óra[…]

Istentisztelet 2017. április 23. 10 óra

Istentisztelet 2017. április 23. 10 óra AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJÉBŐL „Azután így szólt Tamáshoz: Nyújtsd ide az ujjadat, és nézd meg a kezeimet, nyújtsd ide a kezedet, és tedd az oldalamra, és ne légy hitetlen, hanem hívő! Tamás pedig így felelt: Én Uram és én Istenem! Jézus így szólt hozzá: Mivel látsz engem, hiszel: boldogok, akik Read more about Istentisztelet 2017. április 23. 10 óra[…]

Istentisztelet 2017. április 17. 10 óra (húsvét 2. napja)

Istentisztelet 2017. április 17. 10 óra (húsvét 2. napja) AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Miközben egymással beszélgettek és vitáztak, maga Jézus is melléjük szegődött, és együtt ment velük. Látásukat azonban mintha valami akadályozta volna, hogy ne ismerjék fel őt. Így értek el ahhoz a faluhoz, amelybe igyekeztek. Ő azonban úgy tett, mintha tovább akarna menni. De azok Read more about Istentisztelet 2017. április 17. 10 óra (húsvét 2. napja)[…]

Istentisztelet 2017. április 16. 10 óra (húsvét 1. napja)

Istentisztelet 2017. április 16. 10 óra (húsvét 1. napja) AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Miért keresitek a holtak között az élőt? Nincsen itt, hanem feltámadt.” (Lukács 24,5-6) AZ ISTENTISZTELET RENDJE 1. Apostoli köszöntés Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor 2. Fennálló ének: 185 3. Főének: 356,1-5 4. Előfohász, Igeolvasás: Lukács 24,1-12 5. Imádság 6. Gyülekezeti kórus éneke: (Nagy Csaba: Dicsőség Read more about Istentisztelet 2017. április 16. 10 óra (húsvét 1. napja)[…]

Istentisztelet 2017. április 14. 10 óra (nagypéntek)

Istentisztelet 2017. április 14. 10 óra (nagypéntek) NAGYPÉNTEKI ISTENTISZTELET A NAGYTEMPLOMBAN 2017. április 14-én, pénteken 10 órakor „Akik elmentek mellette, fejüket csóválva káromolták, és ezt mondták: Te, aki lerombolod a templomot, és felépíted három nap alatt, mentsd meg magadat, szállj le a keresztről! Hasonlóan a főpapok is gúnyolódva mondták maguk között az írástudókkal együtt: Másokat Read more about Istentisztelet 2017. április 14. 10 óra (nagypéntek)[…]

Istentisztelet 2017. április 9. 10 óra

Istentisztelet 2017. április 9. 10 óra AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Ha pedig valaki megkérdezi tőletek: Miért oldjátok el? – mondjátok ezt: Az Úrnak van szüksége rá. Amikor közelebb ért, és meglátta a várost, megsiratta…” (Lk 19,31;41) AZ ISTENTISZTELET RENDJE 1. Apostoli köszöntés Dr. Fekete Károly püspök-lelkipásztor 2. Fennálló ének: 162,1-2 3. Gyermekek virágvasárnapi műsora 4. Főének: Read more about Istentisztelet 2017. április 9. 10 óra[…]

Istentisztelet 2017. április 2. 10 óra

Istentisztelet 2017. április 2. 10 óra AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Ismét bementek Jeruzsálembe. És amikor Jézus a templomban volt, odamentek a főpapok, az írástudók és a vének, és így szóltak hozzá: Milyen hatalommal cselekszed ezeket, és ki adta neked ezt a hatalmat, hogy ilyeneket tegyél? Jézus pedig így válaszolt nekik: Kérdezek tőletek valamit, feleljetek rá, és Read more about Istentisztelet 2017. április 2. 10 óra[…]