Istentisztelet 2017. április 23. 10 óra

Istentisztelet 2017. április 23. 10 óra

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJÉBŐL
„Azután így szólt Tamáshoz: Nyújtsd ide az ujjadat, és nézd meg a kezeimet, nyújtsd ide a kezedet, és tedd az oldalamra, és ne légy hitetlen, hanem hívő! Tamás pedig így felelt: Én Uram és én Istenem! Jézus így szólt hozzá: Mivel látsz engem, hiszel: boldogok, akik nem látnak, és hisznek.” (Jn 20,27-29)

AZ ISTENTISZTELET RENDJE
1. Apostoli köszöntés Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
2. Fennálló ének: 162,1
3. Főének: 479,1-4
4. Előfohász
5. Igeolvasás: Jn 16,16-23 Fazekas Erzsébet presbiter
6. Imádság Virányiné Trapp Krisztina presbiter
7. Gyülekezeti kórus éneke: (J. S. Bach: Csak te vagy én Istenem bizodalmam)
8. Igehirdetés: Jn 20,19-31 Gary Peacock skót lelkipásztor
tolmácsol: Balog Margit
9. Gyülekezeti kórus éneke: (J. S. Bach: Jézus, vígasságom)
10. Imádság, Úri ima, Áldás
11. Orgonajáték (Nikolaus Bruhns – e-moll Praeludium) Sepsy Károly orgonista, ny. lelkipásztor
12. Köszöntés a 25 éves Musica Sacra Egyházzenei Alapítvány nevében
Kollár József kuratóriumi elnök
13. Hirdetések Dr. Fekete Károly püspök-lelkipásztor
14. Köszöntés Cath Monk presbiter
15. Záró ének: 264,1-5
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor
Vezényel: Vass Sándor karnagy és Tóth Dániel karnagy
A kórust orgonán kíséri: Vad Péter tanár-karnagy
________________________________________
Kérjük Testvéreinket, hogy imádkozzanak gyülekezetünkért,
hogy a szeretet Lelke adjon köztünk egységet!

2017. május 13-án, szombaton lesz a VI. Nagytemplomi Gyülekezeti Nap
a Dorcas Kempingben. Regisztrálni az istentisztelet után,
gyülekezetünk weboldalán és a Lelkészi Hivatalban lehet.
Sütemények felajánlását szeretettel fogadunk a Gyülekezeti Napra.
A busz a Hunyadi utcai buszmegállóból (Kölcsey Központ mellett) indul,
gyülekező 8:30-kor.
HIRDETÉSEK
________________________________________
A mai napon Kiss Simon Gábor gyermek részesült a keresztség sákramentumában.
________________________________________
A Rákóczi-harang április 22-én de. háromnegyed 11-kor
Sztranyák Lajosné (Bajzik Erzsébet) emlékét hirdette.
________________________________________
Az elmúlt héten eltemettük
Nyilas Ferencné (Gally Zsuzsanna) 77 évet élt
és Dr. Veres Ferenc 74 évet élt testvéreinket.
„Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él.”
(János 11,25)
________________________________________
Ezen a héten kérik Isten áldását házasságkötésükre:
Kiss Ferenc és Nagy Ildikó
________________________________________
1. Április 29-én, szombaton 10 órakor a MEA Művészeti Iskola képzőművészeti kiállításának megnyitója lesz a Nagytemplom Kálvin János galériájában.
2. Április 29-én, szombaton 18 órakor jótékonysági hangverseny lesz a Debreceni Református Kollégium Dísztermében. A koncert előadói: a Debreceni Lyra Szimfonikus Zenekar, és Sárközi Xénia operaénekes. Vezényel: Balogh József karnagy. A koncert bevételével az Immánuel Otthon FECSKE Szolgálatának működését támogatják. Támogatójegyet istentisztelet után a templom bejáratánál, vagy hétköznapokon a Lelkészi Hivatalban és a Karakter 1517 Könyvesbolt és Kávézóban vásárolhatnak.
3. Április 30-án, vasárnap 18 órakor Pintér Béla szolgál énekléssel az esti istentiszteleten.
4. Május 6-án, szombaton 15 órakor a Debreceni Református Kollégium Dísztermében “Reformáció 500: KNOX” címmel brit, feliratos dokumentumfilm kerül bemutatásra, mely a lánglelkű skót reformátor, John Knox életét mutatja be a reformáció alapkérdéseivel foglalkozva a mai kor nyelvén. A film rendezője: Murdo MacLeod – BBC.
5. Jubileumi konfirmációi ünnepséget tartunk 2017. június 5-én, pünkösd hétfőjén. Azoknak a gyülekezeti tagjainknak a jelentkezését várjuk a Lelkészi Hivatalban, akik 2017-ben 5, 10, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70 éve konfirmáltak (bárhol) és szeretnék fogadalmukat megújítani.
6. Nyári gyülekezeti táborunk 2017. július 3-9. között lesz Berekfürdőn a Megbékélés Házában.
7. Fekete Károly – Sepsy Károly: Korok és képek a debreceni Nagytemplom zenei életéből című könyv megvásárolható 400 Ft-ért az istentisztelet után az Imateremben, ahol a szerzők dedikálják a kiadványt.
8. Minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően fél 10-kor az Imateremben imaközösséget tartunk.
Jövőhét vasárnap (április 30.) istentiszteleteinken szolgálók
és az igehirdetések alapigéi:
8 óra 10 óra 18 óra
Nagyné Török Csilla Oláh István Oláh István
ApCsel 3,1-20 ApCsel 5,17-32 Mk 10,46-52
ApCsel 3,6-8 ApCsel 5,29 Mk 10,49