Istentisztelet 2018. március 30. 10 óra (nagypéntek)

Istentisztelet 2018. március 30. 10 óra NAGYPÉNTEKI ISTENTISZTELET A NAGYTEMPLOMBAN 2018. március 30-án, pénteken 10 órakor „Amikor elvezették őt, megragadtak egy bizonyos cirénei Simont, aki a mezőről jött, és rátették a keresztet, hogy vigye Jézus után.” (Lk 23,26) 1. Orgonazene 2. Apostoli köszöntés Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor 3. Fennálló ének: 294,1 4. Főének: 341,1-3 5. Előfohász Read more about Istentisztelet 2018. március 30. 10 óra (nagypéntek)[…]

Istentisztelet 2018. március 29. 18 óra (nagycsütörtök)

Istentisztelet 2018. március 29. 18 óra 2018. március 29. NAGYCSÜTÖRTÖK AZ ISTENTISZTELET RENDJE 1. Apostoli köszöntés Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor 2. Fennálló ének: 229,1 3. Főének: 345,1-4 4. Előfohász 5. Imádság 6. Igeolvasás: 1Korinthus 11,23-26 7. Igehirdetés 8. Igehirdetés utáni ének: 443,2 9. Úrvacsorai közösség (457-460. énekek) 10. Imádság 11. Úri ima 12. Áldás 13. Hirdetések Read more about Istentisztelet 2018. március 29. 18 óra (nagycsütörtök)[…]

Istentisztelet 2018. március 25. 10 óra

Istentisztelet 2018. március 25. 10 óra AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Sámuel azonban rosszallotta, hogy ezt mondták: Adj nekünk királyt, hogy bíráskodjék fölöttünk! És imádkozott Sámuel az Úrhoz. Az Úr pedig ezt mondta Sámuelnek: Hallgass a nép szavára mindabban, amit mondanak! Mert nem téged vetettek el, hanem engem vetettek el, hogy ne én legyek a királyuk. Veled Read more about Istentisztelet 2018. március 25. 10 óra[…]

Istentisztelet 2018. március 18. 10 óra

Istentisztelet 2018. március 18. 10 óra AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Akkor ezt mondta Dávid Nátánnak: Vétkeztem az Úr ellen! Nátán így felelt Dávidnak: Az Úr is elengedte vétkedet, nem halsz meg. Mivel azonban ezzel a tettel okot adtál az Úr ellenségeinek a gyalázkodásra, meg kell halnia a fiadnak, aki született neked.” (2Sám 12,13-14) Az istentisztelet témája: Read more about Istentisztelet 2018. március 18. 10 óra[…]

Istentisztelet 2018. március 11. 10 óra

Istentisztelet 2018. március 11. 10 óra AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Aki hiszi, hogy Jézus a Krisztus, Istentől született, és aki szereti azt, aki szülte, azt is szereti, aki attól született. Abból tudjuk meg, hogy szeretjük Isten gyermekeit, ha szeretjük Istent, és megtartjuk az ő parancsolatait. Mert az az Isten iránti szeretet, hogy parancsolatait megtartjuk, az ő Read more about Istentisztelet 2018. március 11. 10 óra[…]

Istentisztelet 2018. március 4. 10 óra

Istentisztelet 2018. március 4. 10 óra AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Ne nekünk, Uram, ne nekünk, hanem a te nevednek szerezz dicsőséget szeretetedért és hűségedért! Miért mondanák a pogányok: Hol van az ő Istenük? A mi Istenünk a mennyben van, megalkotott mindent, amit akart! A bálványok ezüstből és aranyból vannak, emberi kéz csinálmányai. Van szájuk, de nem Read more about Istentisztelet 2018. március 4. 10 óra[…]