Istentisztelet 2018. március 29. 18 óra (nagycsütörtök)

Istentisztelet 2018. március 29. 18 óra

2018. március 29. NAGYCSÜTÖRTÖK

AZ ISTENTISZTELET RENDJE
1. Apostoli köszöntés Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
2. Fennálló ének: 229,1
3. Főének: 345,1-4
4. Előfohász
5. Imádság
6. Igeolvasás: 1Korinthus 11,23-26
7. Igehirdetés
8. Igehirdetés utáni ének: 443,2
9. Úrvacsorai közösség (457-460. énekek)
10. Imádság
11. Úri ima
12. Áldás
13. Hirdetések
14. Záró ének: 338,1-4________________________________________
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor
ISTENTISZTELETI REND A NAGYTEMPLOMBAN A HÚSVÉTI ÜNNEPKÖRBEN 2018.
Március 30. Nagypéntek
8:00 Nagyné Török Csilla
10:00 Dr. Fekete Károly
18:00 Passió

Március 31. Nagyszombat
18:00 Dancsó Zoltán Április 1. Húsvét I. napja
8:00 Vad Zsigmond (úrvacsora)
10:00 Dr. Fekete Károly (úrvacsora)
18:00 Tóth Dorottya Tünde (úrvacsora)

Április 2. Húsvét II. napja
8:00 Molnár Szabolcs
10:00 Oláh István
18:00 Káposztás Gábor