Istentisztelet 2018. március 30. 10 óra (nagypéntek)

Istentisztelet 2018. március 30. 10 óra

NAGYPÉNTEKI ISTENTISZTELET
A NAGYTEMPLOMBAN
2018. március 30-án, pénteken 10 órakor

„Amikor elvezették őt, megragadtak egy bizonyos cirénei Simont, aki a mezőről jött, és rátették a keresztet, hogy vigye Jézus után.”
(Lk 23,26)
1. Orgonazene
2. Apostoli köszöntés Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
3. Fennálló ének: 294,1
4. Főének: 341,1-3
5. Előfohász
6. Igeolvasás: Mt 27,31-50
7. Imádság
8. Igehirdetés előtti ének: 466, 1
9. Igehirdetés: Lk 23,26 Dr. Fekete Károly püspök-lelkipásztor
10. Igehirdetés utáni ének: 342, 1
11. Imádság, Úri ima, Áldás
12. Hirdetések
13. Záró ének: 340,1-8
________________________________________
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor

ISTENTISZTELETI REND A NAGYTEMPLOMBAN A HÚSVÉTI ÜNNEPKÖRBEN 2018.
Március 30. Nagypéntek
18:00 Passió

Március 31. Nagyszombat
18:00 Dancsó Zoltán Április 1. Húsvét I. napja
8:00 Vad Zsigmond (úrvacsora)
10:00 Dr. Fekete Károly (úrvacsora)
18:00 Tóth Dorottya Tünde (úrvacsora)

Április 2. Húsvét II. napja
8:00 Molnár Szabolcs
10:00 Oláh István
18:00 Káposztás Gábor