Istentisztelet 2018. március 4. 10 óra

Istentisztelet 2018. március 4. 10 óra

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE
„Ne nekünk, Uram, ne nekünk, hanem a te nevednek szerezz dicsőséget szeretetedért és hűségedért! Miért mondanák a pogányok: Hol van az ő Istenük? A mi Istenünk a mennyben van, megalkotott mindent, amit akart! A bálványok ezüstből és aranyból vannak, emberi kéz csinálmányai. Van szájuk, de nem beszélnek, van szemük, de nem látnak. Van fülük, de nem hallanak, van orruk, de nem szagolnak. Van kezük, de nem tapintanak, van lábuk, de nem járnak, nem jön ki hang a torkukon. Hozzájuk hasonlók lesznek készítőik és mindazok, akik bennük bíznak.”
(Zsolt 115,1-8)
Az istentisztelet témája: Segítség csak az Úrban van
AZ ISTENTISZTELET RENDJE
1. Apostoli köszöntés Oláh István lelkipásztor
2. Fennálló ének: 172.
3. Főének: 236,1-7
4. Előfohász
5. Igeolvasás: Zsolt 115,1-18
6. Imádság
7. Igehirdetés előtti ének: 140,1;7
8. Igehirdetés: 2Móz 20,4-6 és Zsolt 115,1-8 Dr. Fekete Károly püspök-lelkipásztor
9. Igehirdetés utáni ének: 254,5
10. Imádság, Úri ima
11. Úrvacsora előtti ének: 435,1
12. Úrvacsora, ágendázik: Káposztás Gábor bo. lelkipásztor
(Úrvacsorai énekek: 457-462)
13. Áldás
14. Hirdetések
15. Záró ének: 272,1;4-6
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor
________________________________________
Kérjük, a testvéreket imádkozzanak
a „kapcsolat” évének áldásaiért!

HIRDETÉSEK
________________________________________
Az úrvacsorai jegyeket egy magát megnevezni nem kívánó testvérünk adta az úrasztalára.
________________________________________
A mai napon Szegedi Zsombor gyermek részesült a keresztség sákramentumában.
________________________________________
A Rákóczi-harang:
– istentisztelet után Zöld Jánosné (Molnár Erzsébet) professzor emlékét fogja hirdetni.
________________________________________
Az elmúlt héten Borisné Dr. Barla Erzsébet presbiterünknek férjét,
Borsi Tivadar testvérünket 65. életéven hazahívta Megváltó Ura.
Temetése 2018. március 8-án, 14 órakor lesz a Debreceni Köztemetőben.
________________________________________
1. Március 5-én, hétfőn 18 órakor Bibliaiskola lesz a Gyülekezeti Teremben.
2. Március 6-án, kedden 18 órától Presbiteri Gyűlés lesz a Gyülekezeti Teremben.
3. Március 10-én, szombaton 17 órától az Ifjú Házasok Köre következő alkalma lesz a Leány utca 2. szám alatti Ifjúsági Központban.
4. Március 18-án, 10 órától az istentisztelettel párhuzamosan Tizenévesek istentisztelete lesz a Nagytemplom imatermében, amelyre 12-18 év közötti gyermekeket és fiatalokat várunk.
5. Idén is lesz húsvét hajnali istentisztelet és úrvacsora a fancsikai árpád-kori templomromnál. Április 1-én, vasárnap hajnalban autóbusz fog indulni a Nagytemplom mellől (Hatvan utca felől) a Fancsikai templomromhoz. Indulás: 05:00. Jelentkezni és bővebb felvilágosítást kérni a Lelkészi Hivatalban lehet, vagy online a gyülekezet weboldalán. Jelentkezési határidő:
március 28. A hajnali istentiszteletet követően a 8 órakor kezdődő istentisztelet előtt húsvéti reggelire hívjuk a testvéreket háromnegyed 7-től az Gyülekezeti Terembe.
6. A VII. Nagytemplomi Gyülekezeti Nap 2018. május 26-án lesz a Dorcas Kempingben.
7. Nyári gyülekezeti táborunk 2018. július 2-8. között lesz Berekfürdőn a Megbékélés Házában.
8. Hajléktalan embertársaink védelmében szeretettel kérünk mindenkit, ha földön fekvő, szólításra reagálni nem tudó személlyel találkoznak, hívják a Diszpécser Szolgálatot
a +36-42/504-618 telefonszámon.
9. Minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően ½ 10-kor az Imateremben imaközösséget tartunk.
________________________________________
Márciusban az igehirdetések a II. parancsolat köré épülnek, amelynek témái és alapigéi:
• március 4. Segítség csak az Úrban van – Zsolt 115
• március 11. Isten legyőzi a világot – 1Jn 5,1-5
• március 18. Büntető vagy irgalmas az Úr? – 2Sám 12,1-14
• március 25. (Virágvasárnap) Milyen királyt akartok? – 1Sám 8, 6-9
________________________________________
Március 10-én, jövő héten vasárnap az istentiszteletek témája:
Isten legyőzi a világot
Az igehirdetések alapigéje: 1Jn 5,1-5. Az istentiszteleten szolgálók:
8 óra 10 óra 18 óra
Oláh István Vad Zsigmond Molnár Szabolcs
________________________________________
A gyülekezetünk életével kapcsolatos további tájékoztatást személyesen
a Lelkészi Hivatalban, vagy online a www.nagytemplom.hu weboldalunkon kaphat.