Istentisztelet 2018. március 11. 10 óra

Istentisztelet 2018. március 11. 10 óra

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE
„Aki hiszi, hogy Jézus a Krisztus, Istentől született, és aki szereti azt, aki szülte, azt is szereti, aki attól született. Abból tudjuk meg, hogy szeretjük Isten gyermekeit, ha szeretjük Istent, és megtartjuk az ő parancsolatait. Mert az az Isten iránti szeretet, hogy parancsolatait megtartjuk, az ő parancsolatai pedig nem nehezek. Mert aki Istentől született, az legyőzi a világot, és az a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk. Ki az, aki legyőzi a világot, ha nem az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten Fia?”
(1Jn 5,1-5)
Az istentisztelet témája: Isten legyőzi a világot
AZ ISTENTISZTELET RENDJE
1. Apostoli köszöntés Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
2. Fennálló ének: 295,1-2
3. Főének: 463,1-4
4. Előfohász
5. Igeolvasás: 2Móz 20,1-17 Tárczyné Dr. Mányi Sarolta gondnok
6. Imádság Dr. Bácsné Asbóth Vanda presbiter
7. Igehirdetés előtti ének: 236,1;7
8. Igehirdetés: 1Jn 5,1-5 Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
9. Igehirdetés utáni ének: 445,6
10. Imádság, Úri ima, Áldás
11. Hirdetések
12. Záró ének: 471,1-4
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor
________________________________________
Kérjük testvéreinket, imádkozzanak
a Kapcsolat évének áldásaiért!
________________________________________
Márciusban az igehirdetések a II. parancsolat köré épülnek, amelynek témái és alapigéi:
• március 4. Segítség csak az Úrban van – Zsolt 115
• március 11. Isten legyőzi a világot – 1Jn 5,1-5
• március 18. Büntető vagy irgalmas az Úr? – 2Sám 12,1-14
• március 25. (Virágvasárnap) Milyen királyt akartok? – 1Sám 8, 6-9

HIRDETÉSEK
________________________________________
A mai napon Gyurán Adrienn és Nagy Bella Hajnalka gyermekek részesültek
a keresztség sákramentumában.
________________________________________
Az elmúlt héten eltemettük Széman Gizella 94 évet élt,
Borsi Tivadar 64 évet élt és Baranyai László 65 évet élt testvéreinket.
„Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él.” (János 11,25)
________________________________________
Károlyi Zsigmond gyülekezeti tag, nyugalmazott református lelkipásztor életének 82. évében megtért Urához. Hűséges lelkipásztora volt Nyírgelse, Nyírbátor és Balkány gyülekezeteinek.
Temetése 2018. április 27-én 11 órakor lesz.
________________________________________
A Rákóczi-harang:
– istentisztelet után Borsi Tivadar emlékét fogja hirdetni,
– istentisztelet után Károlyi Zsigmond nyugalmazott református lelkipásztor emlékét fogja hirdetni.
________________________________________
1. A húsvéti körleveleket az istentisztelet után kérjük, vegyék át az Imateremben!
2. Március 12-én, hétfőn 18 órakor Bibliaiskola lesz a Gyülekezeti Teremben.
3. Március 17-én, szombaton 10 órakor kezdődik a Presbiterképzés következő alkalma a Gyülekezeti Teremben.
4. Március 18-án, 10 órától az istentisztelettel párhuzamosan Tizenévesek istentisztelete lesz a Nagytemplom imatermében, amelyre 12-18 év közötti gyermekeket és fiatalokat várunk.
5. Március 29-én, csütörtökön 9 órától süteménykészítésre várjuk testvéreinket a Leány utcai Ifjúsági Központba, ahol a húsvéti gyülekezeti reggelire készítünk süteményeket. Jelentkezni március 26-ig lehet a Lelkészi Hivatalban.
6. Idén is lesz húsvét hajnali istentisztelet és úrvacsora a fancsikai árpád-kori templomromnál. Április 1-én, vasárnap hajnalban autóbusz fog indulni a Nagytemplom mellől (Hatvan utca felől) a Fancsikai templomromhoz. Indulás: 05:00. Jelentkezni és bővebb felvilágosítást kérni a Lelkészi Hivatalban lehet, vagy online a gyülekezet weboldalán. Jelentkezési határidő:
március 28. A hajnali istentiszteletet követően a 8 órakor kezdődő istentisztelet előtt húsvéti gyülekezeti reggelire hívjuk a testvéreket háromnegyed 7-től az Gyülekezeti Terembe.
7. A VII. Nagytemplomi Gyülekezeti Nap 2018. május 26-án lesz a Dorcas Kempingben.
8. Nyári gyülekezeti táborunk 2018. július 2-8. között lesz Berekfürdőn a Megbékélés Házában.
9. Minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően ½ 10-kor az Imateremben imaközösséget tartunk.
________________________________________
Március 18-án, jövő héten vasárnap az istentiszteletek témája:
Büntető vagy irgalmas az Úr?
Az igehirdetések alapigéje: 2Sám 12,1-14. Az istentiszteleten szolgálók:
8 óra 10 óra 18 óra
Káposztás Gábor Oláh István Dancsó Zoltán
________________________________________
A gyülekezetünk életével kapcsolatos további tájékoztatást személyesen
a Lelkészi Hivatalban, vagy online a www.nagytemplom.hu weboldalunkon kaphat.