Istentisztelet 2018. március 25. 10 óra

Istentisztelet 2018. március 25. 10 óra

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE
„Sámuel azonban rosszallotta, hogy ezt mondták: Adj nekünk királyt, hogy bíráskodjék fölöttünk! És imádkozott Sámuel az Úrhoz. Az Úr pedig ezt mondta Sámuelnek: Hallgass a nép szavára mindabban, amit mondanak! Mert nem téged vetettek el, hanem engem vetettek el, hogy ne én legyek a királyuk. Veled is ugyanúgy cselekszenek, ahogyan velem cselekedtek, mióta fölhoztam őket Egyiptomból, mindmáig: elhagytak, és más isteneknek szolgáltak.
Olyanok akarunk lenni, mint minden más nép…
Hozsánna! Áldott, aki jön az Úr nevében, Izráel Királya!
„Ne félj, Sion leánya, íme, királyod jön, szamárcsikón ülve.”
(1Sám 8,6-9.20/a és Jn 12,13/b.15)
Az istentisztelet témája: Milyen királyt akartok?
AZ ISTENTISZTELET RENDJE
1. Gyermekek virágvasárnapi műsora
2. Apostoli köszöntés Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
3. Fennálló ének: 360,1
4. Főének: 331,1;3-4
5. Előfohász
6. Igeolvasás: 1Sám 8. Dr. Boldoghné Szabó Tímea konfirmandus
7. Imádság Szegvölgyi Dávid konfirmandus
8. Igehirdetés előtti ének: 266,1
9. Igehirdetés: 1Sám 8,6-9.20/a és Jn 12,13/b.15 Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
10. Igehirdetés utáni ének: 398,4-5
11. Imádság, Úri ima, Áldás
12. Konfirmáció előtti ének: 264,1
13. Keresztelés és konfirmáció Tóth Dorottya Tünde bo. lelkipásztor
14. Köszöntés Ember Sándor főgondnok
15. Hirdetések
16. Záró ének: 367,1-4
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor
________________________________________
Kérjük testvéreinket, hogy imádkozzanak a konfirmáltakért
és húsvét ünnepének áldásaiért!

HIRDETÉSEK
________________________________________
Az elmúlt héten eltemettük Takács Györgyné (Fromm Julianna) 85 évet élt
és Tóth Ferencné (Katona Róza) 72 évet élt testvéreinket.
„Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él.” (János 11,25)
________________________________________
1. Március 26-án, hétfőn 18 órakor Bibliaiskola lesz a Gyülekezeti Teremben.
2. Március 29-én, csütörtökön délelőtt 9 órától süteménykészítésre várjuk testvéreinket a Leány utcai Ifjúsági Központba, ahol a húsvéti gyülekezeti reggelire készítünk süteményeket. Jelentkezni március 28-ig lehet a Lelkészi Hivatalban.
3. Idén is lesz húsvét hajnali istentisztelet és úrvacsora a fancsikai árpád-kori templomromnál. Április 1-én, vasárnap hajnalban autóbusz fog indulni a Nagytemplom mellől (Hatvan utca felől) a Fancsikai templomromhoz. Indulás: 05:00. Jelentkezni és bővebb felvilágosítást kérni a Lelkészi Hivatalban lehet, vagy online a gyülekezet weboldalán. Jelentkezési határidő: március 28. A hajnali istentiszteletet követően a 8 órakor kezdődő istentisztelet előtt húsvéti gyülekezeti reggelire hívjuk a testvéreket háromnegyed 7-től az Gyülekezeti Terembe.
4. Megjelent a Közösség magazin, amely a kijáratnál megvásárolható.
5. A VII. Nagytemplomi Gyülekezeti Nap 2018. május 26-án lesz a Dorcas Kempingben.
6. Nyári gyülekezeti táborunk 2018. július 2-8. között lesz Berekfürdőn a Megbékélés Házában.
7. Minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően ½ 10-kor az Imateremben imaközösséget tartunk.
________________________________________
Áprilisban az igehirdetések a III. parancsolat köré épülnek, amelynek témái és alapigéi:
• április 1. (Húsvét) Feltámadott!
• április 8. Az Úr nevében erő van – Zsolt 20
• április 15. Jézus nevében kérni – Jn 16,23-33
• április 22. Esküdjünk, vagy ne esküdjünk? – Mt 5,33-37
• április 29. A megtérés előtti/utáni cselekedet – ApCsel 26,9-11
________________________________________
Március 29. Nagycsütörtök
18:00 Vad Zsigmond (úrvacsora)

Március 30. Nagypéntek
8:00 Nagyné Török Csilla
10:00 Dr. Fekete Károly
18:00 Passió

Március 31. Nagyszombat
18:00 Dancsó Zoltán Április 1. Húsvét I. napja
8:00 Vad Zsigmond (úrvacsora)
10:00 Dr. Fekete Károly (úrvacsora)
18:00 Tóth Dorottya Tünde

Április 2. Húsvét II. napja
8:00 Molnár Szabolcs
10:00 Oláh István
18:00 Káposztás Gábor
________________________________________
A gyülekezetünk életével kapcsolatos további tájékoztatást személyesen
a Lelkészi Hivatalban, vagy online a www.nagytemplom.hu weboldalunkon kaphat.