Istentisztelet 2019. június 2. 10 óra

2019. június 2. 10 óra – AZ IGE ÉVE Az igehirdetés alapigéje: „De ha nem tetszik nektek, hogy az Urat szolgáljátok, válasszátok ki még ma, hogy kit akartok szolgálni: akár azokat az isteneket, akiket atyáitok szolgáltak a folyamon túl, akár az emóriak isteneit, akiknek most a földjén laktok. De én és az én házam népe Read more about Istentisztelet 2019. június 2. 10 óra[…]

Józsué könyve

A héber gondolkodás szerint ez a Biblia centrumát képező Tóra után az első, már prófétai szellemiségű könyv. A régi keresztyén felfogás sokkal inkább történeti jellegét hangsúlyozza, az ószövetségi történetírás azonban eltér a mi olvasatunktól. Józsué könyve azt beszéli el, miként telepítette le Isten Izrael népét Kánaánban. Megközelítése sajátos, egy-két eseményt apró részletességgel tárgyal, más kérdéseket Read more about Józsué könyve[…]

Márk evangéliuma

Márk evangéliuma a legkorábbi az Újszövetségben olvasható négy evangélium közül, az első század hatvanas éveiben keletkezett. Ő nem tartotta fontosnak megőrizni a nagy beszédeket és a hosszú dialógusokat, a cselekvő Jézust mutatta meg, aki Galielát és a távolabbi vidékeket járta. Az evangéliumban a sorsfordító esemény a Cezárea Filippiben feltett jézusi kérdéshez („kinek mondanak engem az Read more about Márk evangéliuma[…]

Istentisztelet 2019. május 26. 10 óra

2019. május 26. 10 óra – AZ IGE ÉVE 2019. május 26. – AZ IGE ÉVE Az igehirdetés alapigéje: „Azután Jézus ismét rátette a kezét a szemére, ő pedig körülnézett, és meggyógyult, tisztán látott mindent.” (Márk 8,25) Az istentisztelet témája: Jézus a világ világossága A három év alatti kisgyermekek szülei az Imateremben kivetítőn is követhetik Read more about Istentisztelet 2019. május 26. 10 óra[…]

Istentisztelet 2019. május 19. 10 óra

2019. május 19. 10 óra – AZ IGE ÉVE Az igehirdetés alapigéje: „Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve: többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem; azt az életet pedig, amelyet most testben élek, az Isten Fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem. Csak azt szeretném megtudni tőletek: a törvény cselekvése Read more about Istentisztelet 2019. május 19. 10 óra[…]

Pál levele a galatákhoz

Pál talán legszenvedélyesebb hangvételű levele, amit egy magyarázó joggal nevezett olyan ablaknak, melyen át a formálódó keresztyénség világába pillanthatunk be. A szöveg néhányszor kimondottan indulatos, ugyanakkor minden tekintetben pásztori aggodalom járja át. Eredeti szándéka szerint is körlevél lehetett, vagyis nem egy gyülekezet, hanem egy régió keresztyéneit szólította meg az apostol. A levél alapproblémája a pogánykeresztyének Read more about Pál levele a galatákhoz[…]

Istentisztelet 2019. május 12. 10 óra

2019. május 12. 10 óra – AZ IGE ÉVE Az igehirdetés alapigéje: „Ágyamon éjjelente kerestem őt, akit lelkemből szeretek, kerestem, de nem találtam. Fölkelek azért, és bejárom a várost, az utcákat és a tereket; megkeresem, akit lelkemből szeretek! Kerestem, de nem találtam. Rám találtak az őrök, akik a várost járják. Nem láttátok – kérdeztem –, Read more about Istentisztelet 2019. május 12. 10 óra[…]

Énekek éneke

Izraelben ősi szokás volt a menyegzőkön megénekelni a menyasszony szépségét és a szerelmesek vágyódását, egymás iránt érzett szerelmét. A könyv a legtöbb kutató szerint ilyen esküvői énekek gyűjteménye, ez magyarázza a szöveg néha túlfűtött, már-már erotikus kicsengését. Az is világos azonban, hogy a bibliai hagyomány legrégibb szintjein gyökerezik a házasság képe, ezen keresztül fejezte ki Read more about Énekek éneke[…]