Istentisztelet 2019. május 12. 10 óra

2019. május 12. 10 óra – AZ IGE ÉVE

Az igehirdetés alapigéje: „Ágyamon éjjelente kerestem őt, akit lelkemből szeretek, kerestem, de nem találtam. Fölkelek azért, és bejárom a várost, az utcákat és a tereket; megkeresem, akit lelkemből szeretek! Kerestem, de nem találtam. Rám találtak az őrök, akik a várost járják. Nem láttátok – kérdeztem –, akit lelkemből szeretek? Alig mentem tovább tőlük, máris megtaláltam, akit lelkemből szeretek. Megragadtam, nem is engedem el, míg be nem vezetem anyám házába, szülőmnek szobájába. Kérve kérlek titeket, Jeruzsálem lányai, a gazellákra és a mező szarvasaira: Ne keltsétek, ne ébresszétek föl a szerelmet, amíg nem akarja!” (Én 3,1-5)
Az istentisztelet témája: Egymásra találás öröme
A három év alatti kisgyermekek szülei az Imateremben kivetítőn is követhetik az istentiszteletet.
Az istentisztelet rendje:
1. Apostoli köszöntés – Oláh István lelkipásztor
2. Fennálló ének: 480,1
3. Főének: 475,1-3
Kérjük, az éneklés alatt a gyermekek menjenek fel a toronytermekbe gyermek-istentiszteletre.
4. Előfohász
5. Igeolvasás: 1Móz 24,1-27 – Horváthné Juhos Enikő gyülekezeti tag
6. Imádság – Molnárné Bokross Márta gyülekezeti tag
7. Igehirdetés előtti ének: 479,2
8. Igehirdetés: Én 3,1-5 – Oláh István lelkipásztor
9. Igehirdetés utáni ének: 200,4;6
10. Imádság, Úri ima, Áldás
11. Hirdetések, adakozásra felhívás
12. Záró ének: 274,1-4
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor
________________________________________
A következő vasárnap istentiszteletei, 2019. május 19.
Az igehirdetések alapigéje: Gal 3,2
Téma: Miért változtat meg mindent a kegyelem?
Igehirdetők: 8:00 – Dancsó Zoltán, 10:00 – Vad Zsigmond, 18:00 – Káposztás Gábor
Az éves tematika a gyülekezetünk weboldalán található meg.
________________________________________
Hirdetések:
1. A mai napon Balog Zsombor, Bakos Márk, Bárány Rita, Bihari Marcell, Meleg Anna, Vrbovszki Zoé, Szűcs Szófia és Szűcs Zétény gyermekek részesültek a keresztség sákramentumában.
2. Az elmúlt héten eltemettük Pál József 83 évet élt és Szilágyi Gyula Lajos 75 évet élt testvéreinket.
„Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él.” (János 11,25)
________________________________________
Szeretettel hívjuk a Testvéreinket:
1. Május 13-án, hétfőn 18 órától Bibliaiskola lesz a Gyülekezeti teremben.
2. Május 25-én, szombaton lesz a VIII. Nagytemplomi Gyülekezeti Nap a Dorkász Kempingben, amelyre a gyülekezet weboldalán lehet jelentkezni.
3. Június 10-én, pünkösd hétfőjén Jubileumi konfirmációi ünnepséget tartunk a 10 órától kezdődő istentiszteleten. Azoknak a gyülekezeti tagjainknak a jelentkezését várjuk a Lelkészi Hivatalban, akik 2018-ban 5, 10, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70 éve konfirmáltak (bárhol) és szeretnék fogadalmukat megújítani.
4. Július 1-7. között lesz a Gyülekezeti táborunk Berekfürdőn a Megbékélés Házában. A gyülekezeti táborról és a gyermek táborainkról bővebb tájékoztatás a weboldalunkon találhat
5. A helyek fogynak, de még lehet jelentkezni gyülekezetünk gyermektáboraiba (Scottish Camp Debrecen – angol nyelvi tábor 12-18 év közötti fiatalok részére, Gyermek angol tábor 6-12 év közötti gyermekek részére, Napközis hittan tábor 4-10 év közötti gyermekek részére), amelyekről weboldalunkon található bővebb információ.
________________________________________
Egyéb hirdetéseink:
1. Május 18-án a Magyar Református Egység tízéves évfordulóját ünnepeljük Debrecenben. A nap folyamán különböző programokon keresztül ismerhetjük meg Református Egyházunk szolgálatát. Az ünnepnap középpontjában a 15 órakor kezdődő úrvacsorás hálaadó istentisztelet áll, mely a főtéren lesz. További információk találhatók a nap proramjáról a ttre.hu weboldalon.
________________________________________
Gyülekezetünk minden korosztály számára kínál kiscsoportos alkalmakat. Keressünk bibliakört, hétközi alkalmat, tapasztaljuk meg az egymáshoz tartozás örömét!
Szeretettel várjuk Testvéreink jelentkezését elérhetőségeinken!
________________________________________
Szolgálati lehetőség:
– VIII. Nagytemplomi Gyülekezeti Nap, többféle szolgálati lehetőséggel
(gyermekprogramok-, szeretetvendégség-, regisztrációs-, pakolós-, orvosi-, technikai csapatában)
Szeretettel várjuk Testvéreink jelentkezését!
Diakónus: Őzné Vaszil Dóra (diakonia@nagytemplom.hu, 06-20/823-2774)
________________________________________
Az egyházfenntartói járulék ajánlott összege ebben az évben:
– kereső egyháztagok esetén: 1.100 Ft/hó,
– nyugdíjas egyháztagok esetén: 600 Ft/hó,
– tanulmányokat folytató, vagy keresettel nem rendelkező egyháztagok esetén: 200 Ft/hó.
„Nagyobb boldogság adni, mint kapni.” (ApCsel 20,35)
________________________________________
Gyülekezetünk imatémái:
– az ige évének áldásaiért,
– a gyülekezetünk fiataljaiért,
– betegeinkért,
– intézményeink szolgálatéért,
– a szeretetszolgálatért.
Imaalkalmunk:
– minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően fél 10-kor az Imateremben.
„Szüntelenül imádkozzatok…” (Thessz 5,17)
________________________________________
A gyülekezetünk életével kapcsolatos további tájékoztatást személyesen a Lelkészi Hivatalban, vagy online a www.nagytemplom.hu weboldalunkon kaphat.