Pál levele a galatákhoz

Pál talán legszenvedélyesebb hangvételű levele, amit egy magyarázó joggal nevezett olyan ablaknak, melyen át a formálódó keresztyénség világába pillanthatunk be. A szöveg néhányszor kimondottan indulatos, ugyanakkor minden tekintetben pásztori aggodalom járja át. Eredeti szándéka szerint is körlevél lehetett, vagyis nem egy gyülekezet, hanem egy régió keresztyéneit szólította meg az apostol. A levél alapproblémája a pogánykeresztyének viszonyulása a zsidó törvényekhez és szokásokhoz. Vajon azoknak a keresztyéneknek, akik származás szerint nem voltak zsidók, hanem pogányként ismerkedtek meg Pál igehirdetésén keresztül az evangéliummal, engedelmeskedni kell a törvénynek? Körül kell metélkedniük? Meg kell tartaniuk az ősi előírásokat? Pál maga is zsidó volt, és jeruzsálemi tartózkodásai idején megtérése után is követte a törvény előírásait, ezekre a kérdésekre mégis nemmel felelt.