Istentisztelet 2019. május 19. 10 óra

2019. május 19. 10 óra – AZ IGE ÉVE

Az igehirdetés alapigéje: „Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve: többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem; azt az életet pedig, amelyet most testben élek, az Isten Fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem.
Csak azt szeretném megtudni tőletek: a törvény cselekvése alapján kaptátok-e a Lelket, vagy a hit igéjének hallása alapján?” (Gal 2,20 és 3,2)
Az istentisztelet témája: Miért változtat meg mindent a kegyelem?
Az istentisztelettel párhuzamosan az Imateremben tartjuk a Tizenévesek istentiszteletét 12-18 éves fiatalok számára.
Az istentisztelet rendje:
1. Apostoli köszöntés – Oláh István lelkipásztor
2. Fennálló ének: 201,1
3. Keresztelés
4. Főének: 294,1-3
Kérjük, az éneklés alatt a gyermekek menjenek fel a toronytermekbe gyermek-istentiszteletre.
5. Előfohász – Tóth Dorottya Tünde beosztott lelkipásztor
6. Igeolvasás: Gal 2,15-3,5
7. Imádság
8. Igehirdetés előtti ének: 325,5
9. Igehirdetés: Gal 2,20 és 3,2 – Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
10. Igehirdetés utáni ének: 165,6
11. Imádság, Úri ima, Áldás
12. Hirdetések, adakozásra felhívás
13. Záró ének: 230,1-5
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor
________________________________________
A következő vasárnap istentiszteletei, 2019. május 26.
Az igehirdetések alapigéje: Mk 8,25
Téma: Jézus a világ világossága
Igehirdetők: 8:00 – Nagy István, 10:00 – Oláh István, 18:00 – Püski Gábor
Az éves tematika a gyülekezetünk weboldalán található meg.
________________________________________
Hirdetések:
1. A mai napon Antal Imre, Hárs Norbert, Lovas Botond, Szél Ádám és
Vida Ferenc gyermekek részesültek a keresztség sákramentumában.
2. Isten iránti hálával hirdetjük, hogy május 15-én megszületett Bárándi András és Bárándi-Szabó Bianka gyülekezeti tagjaink második gyermeke, Bárándi Anna Boglárka. Isten áldása kísérje az egész család életét!
3. Az elmúlt héten eltemettük Nagy Sándorné (Hamar Irén) 84 évet élt és
Dr. Tasnády Imréné (Csorba Ildikó) 87 évet élt testvéreinket.
„Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él.” (János 11,25)
4. Ezen a héten kérik Isten áldását házasságkötésükre: Christoph Schorr és
Lorkó Nikolett.
5. A Rákóczi-harang:
– május 16-án 15 órakor Barabás Mihály református lelkész emlékét hirdette, halálának 17. évfordulóján,
– május 16-án 16 órakor Gondos Miklósné emlékét hirdette,
– május 17-én 11:30-kor Dr. Kocsis Elemér református püspök emlékét hirdette, halálának 10. és születésének 93. évfordulóján,
– május 17-én 12:45-kor Kovács Lajosné (Csanak Zsuzsanna) emlékét hirdette,
– istentisztelet után Dr. Papp Zoltán, Dr. Papp Zoltánné Dr. Ormós Erzsébet és
Dr. Papp Uzonka emlékét fogja hirdetni.
________________________________________
Szeretettel hívjuk a Testvéreinket:
1. Május 20-án, hétfőn 18 órától Bibliaiskola lesz a Gyülekezeti teremben.
2. Május 22-én, szerdán 10 órától Dr. Karakó Erzsébet háziorvos tart előadást Időskori szorongások depresszió és alvászavarok címmel a Nyitott Ajtó Szociális központ új épületrészében (Múzeum utca 2.).
3. Május 25-én, szombaton lesz a VIII. Nagytemplomi Gyülekezeti Nap a Dorkász Kempingben, amelyre a gyülekezet weboldalán kell jelentkezni ma estig.
4. Május 26-án, vasárnap 10 órától az istentiszteleten Gyerekpercek lesz, illetve a három év alatti kisgyermekek szülei az imateremben kivetítőn is követhetik az istentiszteletet.
5. Június 10-én, pünkösd hétfőjén Jubileumi konfirmációi ünnepséget tartunk a 10 órától kezdődő istentiszteleten. Azoknak a gyülekezeti tagjainknak a jelentkezését várjuk a Lelkészi Hivatalban, akik 2019-ben 5, 10, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70 éve konfirmáltak (bárhol) és szeretnék fogadalmukat megújítani.
6. Július 1-7. között lesz a Gyülekezeti táborunk Berekfürdőn a Megbékélés Házában. A gyülekezeti táborról bővebb tájékoztatás a weboldalunkon találhat.
7. A helyek fogynak, de még lehet jelentkezni gyülekezetünk gyermektáboraiba (Scottish Camp Debrecen – angol nyelvi tábor 12-18 év közötti fiatalok részére, Gyermek angol tábor 6-12 év közötti gyermekek részére, Napközis hittan tábor 4-10 év közötti gyermekek részére), amelyekről weboldalunkon található bővebb információ.
________________________________________
Gyülekezetünk minden korosztály számára kínál kiscsoportos alkalmakat. Keressünk bibliakört, hétközi alkalmat, tapasztaljuk meg az egymáshoz tartozás örömét!
Szeretettel várjuk Testvéreink jelentkezését elérhetőségeinken!
________________________________________
Szolgálati lehetőség:
– VIII. Nagytemplomi Gyülekezeti Nap, többféle szolgálati lehetőséggel
(gyermekprogramok-, szeretetvendégség-, regisztrációs-, pakolós-, orvosi-, technikai csapatában)
Szeretettel várjuk Testvéreink jelentkezését!
Diakónus: Őzné Vaszil Dóra (diakonia@nagytemplom.hu, 06-20/823-2774)
________________________________________
Az egyházfenntartói járulék ajánlott összege ebben az évben:
– kereső egyháztagok esetén: 1.100 Ft/hó,
– nyugdíjas egyháztagok esetén: 600 Ft/hó,
– tanulmányokat folytató, vagy keresettel nem rendelkező egyháztagok esetén: 200 Ft/hó.
„Nagyobb boldogság adni, mint kapni.” (ApCsel 20,35)
________________________________________
Gyülekezetünk imatémái:
– az ige évének áldásaiért,
– a gyülekezetünk fiataljaiért,
– betegeinkért,
– intézményeink szolgálatéért,
– a szeretetszolgálatért.
Imaalkalmunk:
– minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően fél 10-kor az Imateremben.
„Szüntelenül imádkozzatok…” (Thessz 5,17)
________________________________________
A gyülekezetünk életével kapcsolatos további tájékoztatást személyesen a Lelkészi Hivatalban, vagy online a www.nagytemplom.hu weboldalunkon kaphat.