Istentisztelet 2019. május 26. 10 óra

2019. május 26. 10 óra – AZ IGE ÉVE

2019. május 26. – AZ IGE ÉVE
Az igehirdetés alapigéje: „Azután Jézus ismét rátette a kezét a szemére, ő pedig körülnézett, és meggyógyult, tisztán látott mindent.” (Márk 8,25)
Az istentisztelet témája: Jézus a világ világossága
A három év alatti kisgyermekek szülei az Imateremben kivetítőn is követhetik az istentiszteletet.
Az istentisztelet rendje:
1. Apostoli köszöntés – Oláh István lelkipásztor
2. Fennálló ének: 460,4
3. Gyerekpercek – Kubinyiné Mikó Ágnes beosztott lelkipásztor
4. Főének: 426,1-4
Kérjük, az éneklés alatt a gyermekek menjenek fel a toronytermekbe gyermek-istentiszteletre.
5. Előfohász
6. Igeolvasás: Márk 8,22-26 – Dandé Sára
7. Imádság – Szilágyi Dorka
8. Igehirdetés előtti ének: 300,3
9. Igehirdetés: Márk 8,25 – Oláh István lelkipásztor
10. Igehirdetés utáni ének: 462,3
11. Imádság, Úri ima, Áldás
12. Hirdetések, adakozásra felhívás
13. Záró ének: 467,1-5
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor
________________________________________
A következő vasárnap istentiszteletei, 2019. június 2.
Az igehirdetések alapigéje: Józs 24,15
Téma: Útválasztás előtt
Igehirdetők: 8:00 – Káposztás Gábor, 10:00 (Konfirmáció) – Molnár Szabolcs,
18:00 (Zenés áhítat) – Szász Anna Boglárka
Az éves tematika a gyülekezetünk weboldalán található meg.
________________________________________
Hirdetések:
1. Isten iránti hálával hirdetjük, hogy május 21-én megszületett Panka Gyula és Pankáné Menich Zsuzsanna gyülekezeti tagjaink harmadik gyermeke, Panka Nóra. Isten áldása kísérje az egész család életét!
2. Az elmúlt héten eltemettük Katona Sándor 85 évet élt testvérünket.
„Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él.” (János 11,25)
3. Ezen a héten kérik Isten áldását házasságkötésükre: Fekete Dávid István és
Papp Anett Katalin.
4. A Rákóczi-harang:
– május 20-án 15 órakor Dr. Lévay Botond emlékét hirdette, halálának 11. évfordulóján,
– május 25-én 9 órakor Bézi Andrea emlékét hirdette.
________________________________________
Szeretettel hívjuk a Testvéreinket:
1. A pünkösdi körleveleket az istentisztelet után kérjük, vegyék át a kijáratnál!
2. A pünkösdi ünnepkörben lehetőséget biztosítunk az otthoni úrvacsorázásra azon gyülekezetünkhöz tartozó idős vagy beteg testvéreinknek, akiknek állapota nem teszi lehetővé, hogy részt vegyenek a templomi úrvacsorai közösségben. Kérjük, hogy az ilyen igényeket szíveskedjenek bejelenteni a Lelkészi Hivatalban.
3. Május 27-én, hétfőn 18 órától Bibliaiskola lesz a Gyülekezeti teremben.
4. Május 30-án, áldozócsütörtökön 10 órától istentiszteletet tartunk a Nagytemplomban.
5. Július 1-jén, szombaton 17 órától Középkorúak+ bibliaköre lesz a Gyülekezeti Teremben.
6. Június 4-én, kedden 17 órakor Dr. Gonda László tart beszámolót a Dél-indiai protestáns gyülekezetekben tett látogatásról az Imateremben.
7. Június 8-án, szombaton 19:30-tól a Nyíregyházi Cantemus Kórus ad koncertet a Szent Anna Székesegyházban, mely hangversenyre a gyülekezeti tagok kedvezményesen,
1000 forintért vásárolhatnak belépőjegyet. A kedvezményhez regisztrálni a Lelkészi Hivatalban lehet.
8. Június 10-én, pünkösd hétfőjén Jubileumi konfirmációi ünnepséget tartunk a 10 órától kezdődő istentiszteleten. Azoknak a gyülekezeti tagjainknak a jelentkezését várjuk a Lelkészi Hivatalban, akik 2019-ben 5, 10, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70 éve konfirmáltak (bárhol) és szeretnék fogadalmukat megújítani
9. Június 11-én, kedd 19 órakor Indonézia – Keresztény misszió a világ legnagyobb muszlim többségű országában címmel Nagy Szabolcs geológus, keresztyén misszionárius és felesége, Elsa Veralien Pardosi tart előadást a Debreceni Református Kollégium Dísztermében.
10. Július 1-7. között lesz a Gyülekezeti táborunk Berekfürdőn a Megbékélés Házában. A gyülekezeti táborról bővebb tájékoztatás a weboldalunkon találhat.
11. A helyek fogynak, de még lehet jelentkezni gyülekezetünk gyermektáboraiba (Scottish Camp Debrecen – angol nyelvi tábor 12-18 év közötti fiatalok részére, Gyermek angol tábor 6-12 év közötti gyermekek részére, Napközis hittan tábor 4-10 év közötti gyermekek részére), amelyekről weboldalunkon található bővebb információ.
________________________________________
Gyülekezetünk minden korosztály számára kínál kiscsoportos alkalmakat. Keressünk bibliakört, hétközi alkalmat, tapasztaljuk meg az egymáshoz tartozás örömét!
Szeretettel várjuk Testvéreink jelentkezését elérhetőségeinken!
________________________________________
Látogatási lehetőség:
– Ha Ön mozgásában akadályoztatva van, és ezért az istentiszteletre és gyülekezeti alkalmainkra személyesen nem tud eljönni közénk, de igénye van rá, hogy a gyülekezet diakónusa egy testvéri beszélgetésre, közös imádságra Önt lakásában felkeresse, kérjük, ezt jelezze a Lelkészi Hivatal elérhetőségein vagy a diakónusnál.
Diakónus: Őzné Vaszil Dóra (diakonia@nagytemplom.hu, 06-20/823-2774)
________________________________________
Az egyházfenntartói járulék ajánlott összege ebben az évben:
– kereső egyháztagok esetén: 1.100 Ft/hó,
– nyugdíjas egyháztagok esetén: 600 Ft/hó,
– tanulmányokat folytató, vagy keresettel nem rendelkező egyháztagok esetén:
200 Ft/hó.
„Nagyobb boldogság adni, mint kapni.” (ApCsel 20,35)
________________________________________
Gyülekezetünk imatémái:
– az ige évének áldásaiért,
– a gyülekezetünk fiataljaiért,
– betegeinkért,
– intézményeink szolgálatéért,
– a szeretetszolgálatért.
Imaalkalmunk:
– minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően fél 10-kor az Imateremben.
„Szüntelenül imádkozzatok…” (Thessz 5,17)
________________________________________
A gyülekezetünk életével kapcsolatos további tájékoztatást személyesen a Lelkészi Hivatalban, vagy online a www.nagytemplom.hu weboldalunkon kaphat.