Józsué könyve

A héber gondolkodás szerint ez a Biblia centrumát képező Tóra után az első, már prófétai szellemiségű könyv. A régi keresztyén felfogás sokkal inkább történeti jellegét hangsúlyozza, az ószövetségi történetírás azonban eltér a mi olvasatunktól. Józsué könyve azt beszéli el, miként telepítette le Isten Izrael népét Kánaánban. Megközelítése sajátos, egy-két eseményt apró részletességgel tárgyal, más kérdéseket viszont nyitva hagy. Nem zeng dicshimnuszt, hanem a sikerek mellett Izrael bűneit és gyengeségét is őszintén feltárja. Valóban, mintha próféta lenne az ismeretlen szerző, Isten nagyságáról tesz bizonyságot, aki hű marad ígéretéhez. Isten népe pedig követi Őt, ahogy sikerül, néha engedelmesen, néha botladozva. Ahogy mi is tesszük, három évezreddel később.