Istentisztelet 2019. június 2. 10 óra

2019. június 2. 10 óra – AZ IGE ÉVE

Az igehirdetés alapigéje: „De ha nem tetszik nektek, hogy az Urat szolgáljátok, válasszátok ki még ma, hogy kit akartok szolgálni: akár azokat az isteneket, akiket atyáitok szolgáltak a folyamon túl, akár az emóriak isteneit, akiknek most a földjén laktok. De én és az én házam népe az Urat szolgáljuk!”
(Józs 24,15)
Az istentisztelet témája: Útválasztás előtt
Az istentisztelet rendje:
1. Apostoli köszöntés – Molnár Szabolcs beosztott lelkipásztor
2. Fennálló ének: 135,1
3. Főének: 396,1-3
Kérjük, az éneklés alatt a gyermekek menjenek fel a toronytermekbe gyermek-istentiszteletre.
4. Előfohász
5. Igeolvasás: Józs 24,13-28 – Dandé Csenge Luca konfirmandus
6. Imádság – Kiss Borbála konfirmandus
7. Igehirdetés előtti ének: 512,1
8. Igehirdetés: Józs 24,15 – Molnár Szabolcs beosztott lelkipásztor
9. Igehirdetés utáni ének: 450,1
10. Imádság, Úri ima
11. Konfirmáció előtti ének: 463,1
12. Konfirmáció – Káposztás Gábor beosztott lelkipásztor
13. Köszöntés – Tárczyné Dr. Mányi Sarolta gondnok
14. Úrvacsora előtti ének: 435, 1-2
15. Úrvacsora, ágendázik – Vad Zsigmond esperes lelkipásztor
(Úrvacsorai énekek: 458-462)
16. Hirdetések, adakozásra felhívás
17. Záró ének: 278,1;8
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor
________________________________________
Pünkösdi alkalmaink
Június 7., péntek: 18:00 (Bűnbánati istentisztelet) – Szász Anna Boglárka
Június 8., szombat: 18:00 (Bűnbánati istentisztelet) – Káposztás Gábor
Június 9., vasárnap (pünkösd 1. napja): 8:00 (Úrvacsora) – Oláh István,
10:00 (Úrvacsora) – Vad Zsigmond, 18:00 (Úrvacsora) – Tóth Dorottya Tünde
Június 10., vasárnap (pünkösd 2. napja): 8:00 – Molnár Szabolcs,
10:00 – Dr. Fekete Károly, 18:00 – Dancsó Zoltán
________________________________________
Hirdetések:
1. Az úrvacsorai jegyeket a konfirmandus gyermekek szülei ajánlották fel az úrasztalára.
2. Ezen a héten kérik Isten áldását házasságkötésükre: Kerényi Szabolcs és
Áfra Ildikó, Kanyog Ádám és Hüse Katalin.
3. Az elmúlt héten eltemettük Dr. Gomba Szabolcsné (Dr. Lábos Olga) 84 évet élt és Mancsiczky Józsefné (Gálfi Ildikó) 70 évet élt testvéreinket.
„Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él.” (János 11,25)
4. A Rákóczi-harang:
– június 2-án 11:30-kor Kormány János emlékét hirdette születésének 77. és halálának 5. évfordulóján.
________________________________________
Szeretettel hívjuk a Testvéreinket:
1. Ma 18 órától Zenés áhítat lesz a Nagytemplomban. Orgonán közreműködik Somogy-Tóth Dániel.
2. Június 3-án, hétfőn 18 órától Bibliaiskola lesz a Gyülekezeti teremben.
3. Június 4-én, kedden 17 órakor Dr. Gonda László tart beszámolót a Dél-indiai protestáns gyülekezetekben tett látogatásról az Imateremben.
4. Június 8-án, szombaton 19:30-tól a Nyíregyházi Cantemus Kórus ad koncertet a Szent Anna Székesegyházban, mely hangversenyre a gyülekezeti tagok kedvezményesen,
1000 forintért vásárolhatnak belépőjegyet. A kedvezményhez regisztrálni a Lelkészi Hivatalban lehet.
5. Június 10-én, pünkösd hétfőjén Jubileumi konfirmációi ünnepséget tartunk a 10 órától kezdődő istentiszteleten. Azoknak a gyülekezeti tagjainknak a jelentkezését várjuk a Lelkészi Hivatalban, akik 2019-ben 5, 10, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70 éve konfirmáltak (bárhol) és szeretnék fogadalmukat megújítani
6. Június 11-én, kedd 19 órakor lesz Keresztény misszió Indonéziában címmel Nagy Szabolcs geológus és felesége, Elsa Veralien Pardosi vetítettképes beszámolója gyülekezeti munkájukról a Debreceni Református Kollégium Dísztermében.
7. Július 1-7. között lesz a Gyülekezeti táborunk Berekfürdőn a Megbékélés Házában. A gyülekezeti táborról bővebb tájékoztatás a weboldalunkon találhat.
8. A Napközis hittan táborunkba beteltek a helyek, de még lehet jelentkezni két angol nyelvi táborunkba (Scottish Camp Debrecen – angol nyelvi tábor 12-18 év közötti fiatalok részére, Gyermek angol tábor 6-12 év közötti gyermekek részére). Részletek és jelentkezés a weboldalunkon található.
________________________________________
Egyéb hirdetéseink:
1. A pünkösdi ünnepkörben lehetőséget biztosítunk az otthoni úrvacsorázásra azon gyülekezetünkhöz tartozó idős vagy beteg testvéreinknek, akiknek állapota nem teszi lehetővé, hogy részt vegyenek a templomi úrvacsorai közösségben. Kérjük, hogy az ilyen igényeket szíveskedjenek bejelenteni a Lelkészi Hivatalban.
________________________________________
Gyülekezetünk minden korosztály számára kínál kiscsoportos alkalmakat. Keressünk bibliakört, hétközi alkalmat, tapasztaljuk meg az egymáshoz tartozás örömét!
Szeretettel várjuk Testvéreink jelentkezését elérhetőségeinken!
________________________________________
Szolgálati lehetőség:
– A DNRE Immanuel Otthon és Iskola szeretettel várja a nyári időszakban önkéntességet, közösségi szolgálatot, gyakorlatot teljesíteni vágyó személyeket. Érdeklődni a szocialis@immanuelotthon.hu címen.
________________________________________
Az egyházfenntartói járulék ajánlott összege ebben az évben:
– kereső egyháztagok esetén: 1.100 Ft/hó,
– nyugdíjas egyháztagok esetén: 600 Ft/hó,
– tanulmányokat folytató, vagy keresettel nem rendelkező egyháztagok esetén:
200 Ft/hó.
„Nagyobb boldogság adni, mint kapni.” (ApCsel 20,35)
________________________________________
Gyülekezetünk imatémái:
– az ige évének áldásaiért,
– a konfirmandus fiataljaiért,
– betegeinkért,
– intézményeink szolgálatéért,
– a szeretetszolgálatért.
Imaalkalmunk:
– minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően fél 10-kor az Imateremben.
„Szüntelenül imádkozzatok…” (Thessz 5,17)
________________________________________
A gyülekezetünk életével kapcsolatos további tájékoztatást személyesen a Lelkészi Hivatalban, vagy online a www.nagytemplom.hu weboldalunkon kaphat.