Jóel próféta könyve

Jóel az Ószövetség egyik rejtélyes prófétája. Nem tudjuk pontosan meghatározni, mikor élt, de könyvéből az kiderül, hogy mit gondolt a világról, ami körülvette. Minden történésben, pusztulásban, szenvedésben, de a vigasztalásban is Isten akaratát látta meg. Szenvedélyes képekkel ecsetelte, hogy az ítélet elől senki sem futhat el: olyan lesz a csapások sújtotta ország, mintha a föld termését mindenestül lerágó és maga mögött kiégett pusztaságot hagyó sáskaraj vonult volna át rajta. A próféta biztosan tudta, ez mégsem a vég. Földön és égen az Úr győzelmes napját hirdető csodás jelek tűnnek majd fel, és aki felnéz, a vérvörössé váló holdat látja. Itt a földön eközben Isten lelkének munkája lesz nyilvánvaló, férfiak és nők kezdenek prófétálni. Gyötrelem után és menekülés előtt kiárad a Lélek, ami éltet és megerősít minket ma is.