Az apostolok cselekedetei

Az apostolok cselekedetei Lukács evangéliumának folytatása, szerzőjük minden valószínűség szerint azonos. Nem az apostoli tettek gyűjteménye, hanem az egyház születésének és az evangélium terjedésének könyve ez. Kiderül innen, hogy volt egy korai időszak, amikor a mély szeretetben és egymásra hagyatkozásban kitartó keresztyéneket kedvelte egész Jeruzsálem, a kétely nélküli hitet pedig Isten csodálatos jelekkel erősítette meg. Egy-egy igehirdetés nyomában gyülekezetek születtek, emberek élete változott meg és nyert új értelmet. Még az is megesett, hogy Krisztus ügyének üldözője lett hitvalló üldözötté; az evangélium jó híre pedig eljutott a Római birodalom egyre távolibb szegleteibe is. Ahol a hit felébred és erőre kap, mindez ma is lehetséges.