Istentisztelet 2019. június 9. 10 óra

2019. június 9., pünkösd 1. napja 10 óra – AZ IGE ÉVE

Az igehirdetés alapigéje: Azután kitöltöm majd lelkemet minden emberre. Fiaitok és leányaitok prófétálni fognak, véneitek álmokat álmodnak, ifjaitok látomásokat látnak. Még a szolgákra és szolgálólányokra is kitöltöm lelkemet abban az időben. (Jóel 3,1-2)
A mai igéről: Jóel az Ószövetség egyik rejtélyes prófétája. Nem tudjuk pontosan meghatározni, mikor élt, de könyvéből az kiderül, hogy mit gondolt a világról, ami körülvette. Minden történésben, pusztulásban, szenvedésben, de a vigasztalásban is Isten akaratát látta meg. Szenvedélyes képekkel ecsetelte, hogy az ítélet elől senki sem futhat el: olyan lesz a csapások sújtotta ország, mintha a föld termését mindenestül lerágó és maga mögött kiégett pusztaságot hagyó sáskaraj vonult volna át rajta. A próféta biztosan tudta, ez mégsem a vég. Földön és égen az Úr győzelmes napját hirdető csodás jelek tűnnek majd fel, és aki felnéz, a vérvörössé váló holdat látja. Itt a földön eközben Isten lelkének munkája lesz nyilvánvaló, férfiak és nők kezdenek prófétálni. Gyötrelem után és menekülés előtt kiárad a Lélek, ami éltet és megerősít minket ma is.
A három év alatti kisgyermekek szülei az Imateremben kivetítőn is követhetik az istentiszteletet.
Az istentisztelet rendje:
1. Apostoli köszöntés – Dr. Fekete Károly püspök-lelkipásztor
2. Fennálló ének: 188.
3. Főének: 463,1-4
Kérjük, az éneklés alatt a gyermekek menjenek fel a toronytermekbe gyermek-istentiszteletre.
4. Előfohász
5. Igeolvasás: ApCsel 2,1-21
6. Gyülekezeti kórus éneke (Kapi Gyula: Könyörülj, Úr Isten rajtunk)
7. Imádság
8. Igehirdetés előtti ének: Szentlélek Isten, jöjj szívünkbe
9. Igehirdetés: Jóel 3,1-2 – Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
10. Gyülekezeti kórus éneke (C. Saint-Saëns: Tollite hostias)
11. Imádság, Úri ima
12. Úrvacsora előtti ének: 435, 1-2
13. Úrvacsora, ágendázik – Oláh István lelkipásztor
Úrvacsorai énekek: 457-462; 464-467
14. Áldás
15. Himnusz
16. Hirdetések, adakozásra felhívás
17. Záró ének: 376,1;3
Orgona: Vad Péter tanár-karnagy
Vezényel: Vass Sándor karnagy és Tóth-Bartók Dániel karnagy
A kórust orgonán kíséri: Vad Péter tanár-karnagy
Fuvolán közreműködik: Vadné Szőke Eszter
________________________________________
Pünkösdi alkalmaink
Június 9., vasárnap (pünkösd 1. napja): 18:00 (Úrvacsora) – Tóth Dorottya Tünde
Június 10., hétfő (pünkösd 2. napja): 8:00 – Molnár Szabolcs,
10:00 – Dr. Fekete Károly, 18:00 – Dancsó Zoltán
________________________________________
Hirdetések:
1. Az úrvacsorai jegyeket egy magát megnevezni nem kívánó testvérünk ajánlotta fel az úrasztalára.
2. A pünkösdi ünnepkörben 9 gyermek részesül a keresztség sákramentumában.
3. Ezen a héten kérik Isten áldását házasságkötésükre: Ungvári István Dénes és
Telegdi Nikolett.
4. Az elmúlt héten eltemettük Karászi Istvánné (Csarnai Róza Veronika)
79 évet élt, Kiss Mihály 79 évet élt és Ferenczi Csaba István 74 évet élt testvéreinket.
„Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él.” (János 11,25)
5. A Rákóczi-harang:
– június 5-én 13:30-kor Kiss Mihály emlékét hirdette.
________________________________________
Szeretettel hívjuk a Testvéreinket:
1. Június 11-én, kedd 19 órakor lesz Keresztény misszió Indonéziában címmel Nagy Szabolcs geológus és felesége, Elsa Veralien Pardosi vetítettképes beszámolója gyülekezeti munkájukról a Debreceni Református Kollégium Dísztermében.
2. Június 15-én, szombaton 10 órától lesz a Presbiterképzés záró alkalma a Szabadságtelepi Református Templomban.
3. A Napközis hittan táborunkba beteltek a helyek, de még lehet jelentkezni két angol nyelvi táborunkba (Scottish Camp Debrecen – angol nyelvi tábor 12-18 év közötti fiatalok részére, Gyermek angol tábor 6-12 év közötti gyermekek részére). Részletek és jelentkezés a weboldalunkon található.
________________________________________
A Nagytemplomi Gyülekezet 200. évfordulója alkalmából pályázatot hirdetünk „Otthonunk, a gyülekezet” címmel. Szeretettel várunk minden írásos pályázatot (verset, novellát, esszét), mely egy személyes történetet, a gyülekezet közösségében megélt emléket, vagy egy-egy jelentős eseményt, alakot mutat be. A pályázatok beérkezésének határideje: 2019. szeptember 30. A pályázatokat nyomtatott formában a Lelkészi Hivatalban lehet leadni, vagy elektronikus úton a lucski.zsofia@reformatus.hu e-mail címre elküldeni.
________________________________________
Gyülekezeti táborunk 2019. július 1-7. között (hétfőtől vasárnapig) lesz Berekfürdőn a Megbékélés Házában.
Táborunk díja felnőtteknek 34.000 Ft, gyerekeknek (3-18 éves korig) 19.000 Ft, 18 év feletti nappali tagozatos diákok számára 25.000 Ft, 3 év alatti gyermekeknek ingyenes, 3 vagy több gyermekes családoknál a 3. gyermektől ingyenes.
Jelentkezni a weboldalunkon, vagy a Lelkészi Hivatalban lehet.
Jelentkezési határidő: 2019. június 19. (szerda).
________________________________________
Gyülekezetünk minden korosztály számára kínál kiscsoportos alkalmakat. Keressünk bibliakört, hétközi alkalmat, tapasztaljuk meg az egymáshoz tartozás örömét!
Szeretettel várjuk Testvéreink jelentkezését elérhetőségeinken!
________________________________________
Szolgálati lehetőség:
– A DNRE Immanuel Otthon és Iskola szeretettel várja a nyári időszakban önkéntességet, közösségi szolgálatot, gyakorlatot teljesíteni vágyó személyeket. Érdeklődni a szocialis@immanuelotthon.hu címen.
________________________________________
Az egyházfenntartói járulék ajánlott minimum összege ebben az évben:
– kereső egyháztagok esetén: 1.100 Ft/hó,
– nyugdíjas egyháztagok esetén: 600 Ft/hó,
– tanulmányokat folytató, vagy keresettel nem rendelkező egyháztagok esetén:
200 Ft/hó.
„Nagyobb boldogság adni, mint kapni.” (ApCsel 20,35)
________________________________________
Gyülekezetünk imatémái:
– az ige évének áldásaiért,
– a táborainkért
– betegeinkért,
– intézményeink szolgálatáért,
– a szeretetszolgálatért.
Imaalkalmunk:
– minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően fél 10-kor az Imateremben.
„Szüntelenül imádkozzatok…” (Thessz 5,17)
________________________________________
A gyülekezetünk életével kapcsolatos további tájékoztatást személyesen a Lelkészi Hivatalban, vagy online a www.nagytemplom.hu weboldalunkon kaphat.